Ishodi učenja MA Kostimografija za kazalište, film i multimediju

  1. ODSJEK ZA KREATIVNE TEHNOLOGIJE

Naziv studijskog programa: Diplomski sveučilišni studij kostimografija za kazalište, film i multimediju (jednopredmetni i dvopredmetni studij)

Ishod učenja studijskog programa 00241 00242 00243 00244 00245 00246 00247 00248 00249 00250 00251 00252 00253 00254 00255
Predmeti (obavezni)
Majstorska radionica: Kostimografija za film i TV x x x x x x x x x x x
Majstorska radionica: Baletna i plesna kostimografija x x x x x x x x x x x x
Majstorska radionica: Dramska i operna kostimografija x x x x x x x x x x x
Diplomski rad: Kostimografija x x x x x x x x x x x
Pismeni diplomski rad x x x x x
Asistent kostimografa x x x x

 

Legenda:

Labela IU Opis ishoda učenja
00241 Istraživati sve komunikacijske aspekte likova upisane u tekstualne predloške te ih primjereno razvijati u kontekstu vlastitoga projekta.
00242 Kritički vrednovati postojeća kostimografska rješenja kroz estetska, funkcionalna, produkcijska i komunikacijska obilježja.
00243 Oblikovati unikatna estetska/umjetnička i funkcionalna kostimografska rješenja.
00244 Samostalno razviti koncepciju i idejna rješenja složenih kostimografskih projekata uz argumentaciju radnog procesa.
00246 Ručno ili digitalno kreirati tehničke skice, te samostalno izraditi kostime.
00246 Analizirati provedivost vlastitih ideja u praksi.
00247 Prilagoditi kostimografska riješenja antropometrijskim karakeristikama izvođača.
00248 Istraživati specifične zakonitosti vezane uz baletne i plesne produkcije, uz realizaciju samostalnih kostimografskih rješenja.
00249 Istraživati specifične zakonitosti vezane uz filmsku i televizijsku kostimografiju, u realizaciju samostalnih kostimografskih rješenja.
00250 Surađivati s autorskim, produkcijskim i tehničkim timovima i provoditi ukupan proces oblikovanja i izrade kostimografije.
00251 Preuzeti osobnu, etičku i timsku odgovornost pri realizaciji kostimografije u okviru umjetničkih projekata namijenjenih pojedinim dobnim i društvenim skupinama.
00252 Argumentirati ukupnost konstitutivnih elemenata dramske, operne, plesne, baletne, filmske i televizijske kostimografije.
00253 Kreirati inovativna kostimografska rješenja uz upotrebu suvremenih materijala i digitalnih tehnologija, uz argumentaciju radnog procesa.
00254 Nastaviti samostalno umjetničko istraživanje i/ili formalno obrazovanje na području kostimografije.
00255 Kreativno povezati stečena znanja i vještine u vlastiti originalni umjetnički rukopis.