Ishodi učenja MA scenografija za kazalište, film i multimediju

  1. ODSJEK ZA KREATIVNE TEHNOLOGIJE

Naziv studijskog programa: Diplomski sveučilišni studij scenografija za kazalište, film i multimediju (jednopredmetni i dvopredmetni studij)

Ishod učenja studijskog programa 00269 00270 00271 00272 00273 00274 00275 00276 00277 00278 00279 00280 00281
Predmeti (obavezni)
Majstorska radionica: Scenografija 1 x x x x x       x   x   x
Majstorska radionica: Scenografija 2 x x x x   x     x   x   x
Majstorska radionica: Scenografija 3 x x x x     x x x   x   x
Diplomski rad: Scenografija x x x x x x x x x x x x x
Pismeni diplomski rad x x x x x x x x x x x x x
Asistent scenografa x       x x x x x   x x  

Legenda:

Labela IU Opis ishoda učenja
00269 Samostalno kritički vrednovati tekstualni predložak
00270 Analizirati, sintetizirati i oblikovati dramaturški primjerena rješenja scenografije na osnovi tekstualnog predloška
00271 Samostalno realizirati složena scenografska rješenja kroz crtež i izradu modela
00272 Samostalno realizirati složena scenografska rješenja upotrebom digitalnih tehnologija
00273 Surađivati s autorskim timom te planirati i provoditi ukupan proces oblikovanja i realizacije scenografije za potrebe kazalištne produkcije
00274 Surađivati s autorskim timom te planirati i provoditi ukupan proces oblikovanja, odabira i prilagodbe postojećih prostora, vremenskog planiranja i realizacije scenografije za film i TV
00275 Surađivati s autorskim timom te planirati i provoditi ukupan proces oblikovanja scenografije za ambijentalne izvedbe te multimedijalne umjetničke projekte
00276 Učinkovito djelovati kao samostalan koordinator i autor projekta u suradničkom okruženju među mentorima, stručnjacima i kolegama
00277 Kreirati, analizirati i prezentirati inovativna scenografska rješenja uz upotrebu suvremenih materijala i tehnologija izrade
00278 Nastaviti samostalno umjetničko istraživanje i/ili nastaviti formalno obrazovanje na području scenografije u najširem smislu
00279 Komunicirati i argumentirati ukupnost konstitutivnih elemenata kazališne, ambijentalne, filmske ili scenografije za TV stručnjacima i laicima
00280 Preuzeti osobnu, etičku i timsku odgovornost pri oblikovanju, provedbi i realizaciji scenografije u okviru umjetničkih projekata namijenjenih pojedinim dobnim i društvenim skupinama
00281 Kreativno povezati stečena znanja i vještine u vlastitu originalnu umjetničku praksu, kreirati vlastiti umjetnički rukopis