Ishodi učenja Specijalistički studij kreativne terapije

POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ KREATIVNE TERAPIJE

Naziv studijskog programa: Poslijediplomski specijalistički studij Kreativne terapije, smjer Art terapija

Ishod učenja studijskog programa 00387 00388 00389 00390 00391 00392 00393 00394 00395 00396 00397 00398 00399 00400 00401 00402 00403 00404
Predmeti (obavezni)
Klinička medicina i rehabilitacija x
Razvoj ličnosti 1 x x
Razvoj ličnosti 2 x x
Psihoterapijske tehnike (relevantne teorije) 1 x x
Psihoterapijske tehnike (relevantne teorije) 2 x x
Psihopatologija 1 x x
Psihopatologija 2 x x
Grupna analiza 1 x x x
Grupna analiza 2 x x x
Trening grupa 1 x x
Trening grupa 2 x x
Trening grupa 3 x x
Trening grupa 4 x x
Osnove povijesti i teorije likovne umjetnosti x x
Metode razvoja kreativnog mišljenja x x x x x
Studio praksa – crtanje x x x x
Studio praksa – slikanje x x x x
Studio praksa – kiparstvo

(drvo, glina, metal)

x x x x
Studio praksa – multimedija x x x x
Studio praksa – tekstil x x x x
Povijest i teorija art terapije 1 x x x
Povijest i teorija art terapije 2 x x x x x
Studio tehnike u art terapije x x x x x
Terapeutski procesi rada u art terapiji x x x x x x x x x x x
Tehnike art terapije 1 /dječja art terapija x x x x x x x x x x x x x
Tehnike art terapije 2 /art terapija adolescencije x x x x x x x x x x x x x
Tehnike art terapije 3 /bračna i obiteljska art terapija x x x x x x x x x x x x x
Metode procjene u art terapiji x x x x x x x x x x x
Art psihoterapija i trauma x x x x x x x x x
Art terapija u socijalnim i kulturnim različitostima x x x x x x x x x x
Istraživanje u art terapiji x x x x x x x x x x x
Završni rad x x x x x x x x x x
Klinička praksa s  intervizijom/supervizijom x x x x x x x x x x x x x x x

 

Legenda:

Labela IU Opis ishoda učenja
00387 Identificirati  i definirati suvremene psihoanalitičke teorije razvoja ličnosti  i self-psihologije , te integrirati znanja o teorijskim pristupima razvoju ličnosti kroz sve životne faze
00388 Razlikovati, definirati  i klasificirati različite psihoterapijske pravce
00389 Prepoznati, razlikovati, razumjeti i definirati  osnovne postavke grupne analize, fenomen grupe, terapijske intervencije i perspektive grupe, lječidbene čimbenike grupne analize, te iskustveno  razaznati procese u grupnoj terapiji
00390 Razlikovati, definirati  i prepoznavati psihičke funkcije, psihopatološke fenomene, te njihovu pojavu u psihijatrijskim poremećajima
00391 Razlikovati i primijeniti  elemente vizualne i primijenjene umjetnosti kroz složene tehnike crtanja, slikanja, kiparenja , multimedije i tekstilne umjetnosti, te ih primjereno odabirati  za rad s klijentima, te samostalan umjetnički izričaj
00392 Primijeniti manualne, električne i digitalne alate za rad u složenim tehnikama  crtanja, slikanja, kiparenja, multimedije i obrade tekstila
00393 Ovladati ekspresijom vlastitih dojmova i refleksija kroz medije vizualnih umjetnosti, te objasniti kreativni proces umjetničkog stvaralaštva klijenta kao oblika terapije
00394 Prepoznati, interpretirati i integrirati životna, kulturno-povijesna i umjetničkih iskustva kroz medij vizualnih umjetnosti
00395 Definirati art terapiju kao disciplinu, objasniti povijesni razvoj i glavne razvojne točke art terapije u svijetu, te objasniti temeljne principe psihoterapijskog djelovanja art terapeuta različitim terapijskim i kliničkim okruženjima
00396 Postaviti i revidirati ciljeve art terapijskog tretmana, planirati i  prilagođavati strukturu  art terapijskog procesa i pojedinih  seansi, te razlikovati kratkoročne od dugoročnih  ciljeva
00397 Definirati, usporediti  i analizirati  različite  art terapijske teorijske modele, te primjereno odabrati metode rada i i primijeniti  intervencije s različitim populacijama , u skladu s postavljenim ciljevima
00398 Navesti, definirati i izabrati odgovarajući instrument procjene u art terapiji za različite populacije; interpretirati, dokumentirati i analizirati dobivene rezultate; napisati izvješće na temelju procjene, prezentirati na službenom i drugom jeziku i preporučiti oblik art terapijske intervencije
00399 Objasniti etimologiju traume i psihobiologiju traumatskog stresa, definirati utjecaj traume na psihu čovjeka, te identificirati i primjenjivati različite modele art terapijskog djelovanja za klijente koji su preživjeli traumu
00400 Prepoznati predrasude vezane za terapijske tretmane različitih multikulturnih populacija, definirati specifičnosti terapijskog rada sa različitim etničkim, rasnim i drugim grupacijama, te postaviti sebe kao terapeuta u odnosu na svoje kulturno nasljeđe i izvan njega
00401 Kritički promišljati o izazovima, odabiru intervencija i progresu terapijskog rada, te samostalno, društveno odgovorno i etički voditi grupne i individualne seanse art terapije
00402 Razlikovati i analizirati vrste istraživanja u art terapiji, objasniti suvremene istraživačka pitanja i praksu temeljenu na dokazima, samostalno istraživati relevantne, precizni, nedovoljno istraženi i provjerljivi probleme i međunarodnu literaturu, kroz empirijsko istraživanje i/ili teorijski prikaz i/ili studiju slučaja
00403 Uspostaviti jasnu komunikaciju s članovima  interdisciplinarnih kliničkih timova, te preuzeti osobnu odgovornost  za uspješno provođenje edukacijskih i terapijskih ciljeva stručnjacima i laicima
00404 Kontinuirano i profesionalno se cjeloživotno  obrazovati prateći najnovija istraživanja i suvremene prakse discipline

 

POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ KREATIVNE TERAPIJE

Naziv studijskog programa: Poslijediplomski specijalistički studij Kreativne terapije, smjer Dramaterapija

Ishod učenja studijskog programa 00369 00370 00371 00372 00373 00374 00375 00376 00377 00378 00379 00380 00381 00382 00383 00384 00385 00386
Predmeti (obavezni)
Klinička medicina i rehabilitacija                                   x
Razvoj ličnosti 1 x                           x     x
Razvoj ličnosti 2 x                           x     x
Psihoterapijske tehnike (relevantne teorije) 1   x                         x     x
Psihoterapijske tehnike (relevantne teorije) 2   x                         x     x
Psihopatologija 1       x                     x     x
Psihopatologija 2       x                     x     x
Grupna analiza 1     x                       x     x
Grupna analiza 2     x                       x     x
Trening grupa 1     x                              
Trening grupa 2     x                              
Trening grupa 3     x                              
Trening grupa 4     x                              
Osnovni dramski i kazališni procesi         x                   x      
Dramske i kazališne vještine         x               x   x     x
Improvizacijski teatar           x       x x   x   x     x
Projektivne tehnike u dramaterapiji: Lutkarstvo             x     x x   x   x     x
Ontološko kazalište         x               x   x     x
Pisana riječi kao terapija               x   x x             x
Teorija i filozofija dramaterapije                 x   x              
Tehnike i prakse dramaterapije /Dramaterapija sa specifičnim populacijama 1 x x     x x x x   x x x x   X   X x
Tehnike i prakse dramaterapije /Dramaterapija sa specifičnim populacijama 2 x x     x x x x   x x x x   x   x x
Tehnike i prakse dramaterapije /Dramaterapija sa specifičnim populacijama 3 x x     x x x x   x x x x   x   x x
Terapija igrom                   x x x     x     x
Dramaterapija, ritual i mitologija                   x x x     x     x
Kazalište za rješavanje konflikta         x         x x   x   x     x
Dramaterapija i završetci         x         x x   x   x     x
Istraživanje u dramaterapiji                               x   x
Psihodrama 1                   x x     x x     x
Psihodrama 2                   x x     x x     x
Sociodrama                   x       x x     x
Završni rad x x x   x x x x x x x x x   x x x  
Klinička praksa s intervizijom/supervizijom x x x x x x x x x x x x x x x x x x

 

Legenda:

Labela IU Opis ishoda učenja
00369 Identificirati  i definirati suvremene psihoanalitičke teorije razvoja ličnosti  i self-psihologije , te integrirati znanja o teorijskim pristupima razvoju ličnosti kroz sve životne faze
00370 Razlikovati, definirati  i klasificirati različite psihoterapijske pravce
00371 Prepoznati, razlikovati, razumjeti i definirati  osnovne postavke grupne analize, fenomen grupe, terapijske intervencije i perspektive grupe, lječidbene čimbenike grupne analize, te iskustveno  razaznati procese u grupnoj terapiji
00372 Razlikovati, definirati  i prepoznavati psihičke funkcije, psihopatološke fenomene, te njihovu pojavu u psihijatrijskim poremećajima
00373 Prepoznati, definirati i realizirati dramske i kazališne procese, žanrove i modele igre; analizirati i tumačiti dramski tekst te samostalno  primijeniti kazališne vještine u grupnom i individualnom radu
00374 Prepoznati i primijeniti osnovna načela i pravila kazališta improvizacije; primijeniti i prilagoditi tehnike i vježbe improvizacije specifičnom kontekstu; razviti i potaknuti spontanu komunikaciju kod pojedinaca i grupa
00375 Definirati i opisati  lutkarske pojmove, tehnike i načine animacije; izraditi jednostavnu lutku; uspostaviti verbalne i neverbalne komunikacije preko lutke te stvarati kratke prizore s lutkama
00376 Pronalaziti, razvijati i kombinirati modele terapijskih praksi zasnivanih na upotrebi pisane riječi i kreativnog pismenog izražavanja
00377 Definirati dramaterapiju kao disciplinu, objasniti povijesni razvoj i filozofska uporišta, te objasniti temeljne principe psihoterapijskog djelovanja dramaterapeuta u različitim terapijskim i kliničkim okruženjima
00378 Postaviti i revidirati ciljeve tretmana dramaterapije, planirati i pratiti terapijski proces te prilagođavati strukturu terapijskog procesa i pojedinih  seansi, te razlikovati kratkoročne od dugoročnih  ciljeva u radu s različitim populacijama
00379 Definirati, analizirati  i primijeniti različite teorijske modele i principe dramaterapije te primjereno odabrati metode rada i primijeniti  intervencije s različitim populacijama , u skladu s postavljenim ciljevima
00380 Objasniti i integrirati procese konstrukcije igara i rituala u terapijske svrhe; identificirati njihove prednosti i kontraindikacije unutar grupe
00381 Identificirati i integrirati teorijska znanja i praktična načela  dramaterapijskog pristupa rješavanju konflikata i rada s osobnim i grupnim završetcima,  te provesti klijenta kroz sve faze tih procesa
00382 Definirati, prepoznati i primjenjivati  opće principe psihodramskog i sociodramskog pristupa terapiji; prepoznati i koristiti kreativni i fleksibilni dio ličnosti u razvoju socijalnih vještina, empatije i prosocijalnog ponašanja
00383 Kritički promišljati o izazovima, odabiru intervencija i progresu terapijskog rada, te samostalno, društveno odgovorno i etički voditi grupne i individualne seanse dramaterapije; integrirati teoretska znanja i praktične metode rada s odabranom kliničkom populacijom
00384 Razlikovati i analizirati vrste istraživanja u dramaterapiji, objasniti suvremene istraživačka pitanja i dramaterapijsku praksu temeljenu na dokazima, samostalno istraživati relevantne, nedovoljno istražene i provjerljive probleme i međunarodnu literaturu, kroz empirijsko istraživanje i/ili teorijski prikaz i/ili studiju slučaja
00385 Uspostaviti jasnu komunikaciju s članovima  interdisciplinarnih kliničkih timova, te preuzeti osobnu odgovornost  za uspješno provođenje edukacijskih i terapijskih ciljeva stručnjacima i laicima
00386 Kontinuirano i profesionalno se cjeloživotno  obrazovati prateći najnovija istraživanja i suvremene prakse discipline

 

POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ KREATIVNE TERAPIJE

Naziv studijskog programa: Poslijediplomski specijalistički studij Kreativne terapije, smjer Muzikoterapija

Ishod učenja studijskog programa 00405 00406 00407 00408 00409 00410 00411 00412 00413 00414 00415 00416 00417 00418 00419 00420 00421 00422
Predmeti (obavezni)
Klinička medicina i rehabilitacija                       x            
Razvoj ličnosti 1 x                     x            
Razvoj ličnosti 2 x                     x            
Psihoterapijske tehnike (relevantne teorije) 1   x                   x            
Psihoterapijske tehnike (relevantne teorije) 2   x                   x            
Psihopatologija 1       x               x            
Psihopatologija 2       x               x            
Grupna analiza 1     x                 x x          
Grupna analiza 2     x                 x x          
Trening grupa 1     x                   x          
Trening grupa 2     x                   x          
Trening grupa 3     x                   x          
Trening grupa 4     x                   x          
Harmonija na klaviru                       x     x x    
Improvizacija u glazbi                       x       x    
Žanrovi i stilovi                       x         x  
Vokalne tehnike                       x           x
Sviranje na drugom instrumentu                       x     x x    
Klavir obligatno                       x     x x    
Teorijske osnove muzikoterapije 1   x     x                          
Teorijske osnove muzikoterapije 2   x     x   x                      
Istraživanje u muzikoterapiji         x x x     x x x            
Tehnike muzikoterapije 1     x x   x x   x     x            
Tehnike muzikoterapije 2     x x   x x   x     x            
Tehnike muzikoterapije 3     x x   x x   x     x            
Tehnike muzikoterapije 4     x x   x x   x     x            
Planiranje u muzikoterapiji 1           x x         x            
Planiranje u muzikoterapiji 2           x x x x     x            
Psihologija glazbe                       x   x        
Metode procjene u muzikoterapiji     x x   x   x       x            
Orff muzikoterapija           x     x     x            
Receptivna muzikoterapija           x     x     x            
Završni rad   x   x x x x x x x x x x x x x x x
Klinička praksa s  intervizijom/supervizijom     x x x x x x x x x x x x x x x x

 

Legenda:

Labela IU Opis ishoda učenja
00405 Identificirati  i definirati suvremene psihoanalitičke teorije razvoja ličnosti i self-psihologije , te integrirati znanja o teorijskim pristupima razvoju ličnosti kroz sve životne faze
00406 Razlikovati, definirati  i klasificirati različite psihoterapijske pravce
00407 Prepoznati, razlikovati, razumjeti i definirati  osnovne postavke grupne analize, fenomen grupe, terapijske intervencije i perspektive grupe, lječidbene čimbenike grupne analize, te iskustveno  razaznati procese u grupnoj terapiji
00408 Razlikovati, definirati  i prepoznavati psihičke funkcije, psihopatološke fenomene, te njihovu pojavu u psihijatrijskim poremećajima
00409 Definirati muzikoterapiju kao disciplinu, objasniti povijesni razvoj i glavne razvojne točke muzikoterapije u svijetu, te objasniti temeljne principe terapijskog, rehabilitacijskog i edukacijskog djelovanja muzikoterapeuta u različitim terapijskim i kliničkim okruženjima
00410 Postaviti i revidirati ciljeve muzikoterapijskog tretmana, planirati i  prilagođavati strukturu  muzikterapijskog procesa i pojedinih  seansi, te razlikovati kratkoročne od dugoročnih  ciljeva
00411 Definirati, usporediti  i analizirati  različite  muzikoterapijske teorijske modele, te primjereno odabrati metode rada i i primijeniti  intervencije s različitim populacijama , u skladu s postavljenim ciljevima
00412 Navesti, definirati i izabrati odgovarajući instrument procjene u muzikoterapiji za različite populacije; interpretirati, dokumentirati i analizirati dobivene rezultate; napisati izvješće na temelju procjene, prezentirati na službenom i drugom jeziku i preporučiti oblik muzikoterapijske intervencije
00413 Kritički promišljati o izazovima, odabiru intervencija i progresu terapijskog rada, te samostalno, društveno odgovorno i etički voditi grupne i individualne seanse muzikoterapije
00414 Razlikovati i analizirati vrste istraživanja u muzikoterapiji, objasniti suvremene istraživačka pitanja i praksu temeljenu na dokazima, samostalno istraživati relevantne, precizni, nedovoljno istraženi i provjerljivi probleme i međunarodnu literaturu, kroz empirijsko istraživanje i/ili teorijski prikaz i/ili studiju slučaja
00415 Uspostaviti jasnu komunikaciju s članovima  interdisciplinarnih kliničkih timova, te preuzeti osobnu odgovornost  za uspješno provođenje edukacijskih i terapijskih ciljeva stručnjacima i laicima
00416 Kontinuirano i profesionalno se cjeloživotno  obrazovati prateći najnovija istraživanja i suvremene prakse discipline
00417 Prepoznati predrasude vezane za terapijske tretmane različitih multikulturnih populacija, definirati specifičnosti terapijskog rada sa različitim etničkim, rasnim i drugim grupacijama, te postaviti sebe kao terapeuta u odnosu na svoje kulturno nasljeđe i izvan njega
00418 Analizirati procese kojima ljudi percipiraju, reagiraju i stvaraju glazbu te definirati odnose između glazbenih pojava, pravila i glazbene aktivnosti te psiholoških zakonitosti opažanja i afektivnog reagiranja na glazbu
00419 Prepoznati  harmonijske, stilske i formalne značajki nekog glazbenog djela (pjesme) uz note ili po sluhu te ih reproducirati na instrumentu
00420 Kreirati, skladati  i improvizirati  jednostavne kompozicije uz prepoznavanje osnovnih elemenata strukture skladbe i harmonije
00421 Poznavati i analizirati kapitalna djela povijesnih muzičkih žanrova i stilova te prepoznati strukturu stilskih osobitosti pojedinih kompozicija
00422 Primjereno koristiti glasiljke, respiratorne organe i rezonantne prostore prilikom pjevanja.

 

POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ KREATIVNE TERAPIJE

Naziv studijskog programa: Poslijediplomski specijalistički studij Kreativne terapije, smjer Terapija pokretom i plesom

Ishod učenja studijskog programa 00423 00424 00425 00426 00427 00428 00429 00430 00431 00432 00433 00434 00435 00436 00437 00438 00439 00440
Predmeti (obavezni)
Klinička medicina i rehabilitacija                                   x
Razvoj ličnosti 1 x               x       x         x
Razvoj ličnosti 2 x               x       x         x
Psihoterapijske tehnike (relevantne teorije) 1   x             x x x             x
Psihoterapijske tehnike (relevantne teorije) 2   x             x x x             x
Psihopatologija 1       x         x x x             x
Psihopatologija 2       x         x x x             x
Grupna analiza 1     x                             x
Grupna analiza 2     x                             x
Trening grupa 1     x                              
Trening grupa 2     x                              
Trening grupa 3     x                              
Trening grupa 4     x                              
Uvod u umjetnost pokreta         x   x   x       x          
Korpografija         x   x         x x         x
Uvod u iskustvenu anatomiju           x             x         x
Partnerstvo: odgovornost i povjerenje             x         x x   x     x
Ritam i udaraljke               x             x      
Somatske prakse x         x x           x         x
Male forme         x   x           x          
Teorija i praksa terapije pokretom i plesom 1   x     x x     x x x             x
Teorija i praksa terapije pokretom i plesom 2   x     x x     x x x             x
Teorija i praksa terapije pokretom i plesom 3   x     x x     x x x             x
Radionice / iskustvene vježbe terapije pokretom i plesom 1     x     x x x     x x x         x
Radionice / iskustvene vježbe terapije pokretom i plesom 2     x     x x x     x x x         x
Radionice / iskustvene vježbe terapije pokretom i plesom 3     x     x x x     x x x         x
Radionice / iskustvene vježbe terapije pokretom i plesom 4     x     x x x     x x x         x
Vještine primjene terapije pokretom i plesom 1   x   x x   x     x x   x x x   x x
Vještine primjene terapije pokretom i plesom 2   x   x x   x     x x   x x x   x x
Vještine primjene terapije pokretom i plesom 3       x x   x     x x   x x x   x x
Istraživanje u terapiji pokretom i plesom                             x x   x
Završni rad x x x x   x     x x x x x x x x x  
Klinička praksa s intervizijom/supervizijom x x x x x x x x x x x x x x x x x x

 

Legenda:

Labela IU Opis ishoda učenja
00423 Identificirati  i definirati suvremene psihoanalitičke teorije razvoja ličnosti  i self-psihologije , te integrirati znanja o teorijskim pristupima razvoju ličnosti kroz sve životne faze
00424 Razlikovati, definirati  i klasificirati različite psihoterapijske pravce
00425 Prepoznati, razlikovati, razumjeti i definirati  osnovne postavke grupne analize, fenomen grupe, terapijske intervencije i perspektive grupe, lječidbene čimbenike grupne analize, te iskustveno  razaznati procese u grupnoj terapiji
00426 Razlikovati, definirati  i prepoznavati psihičke funkcije, psihopatološke fenomene, te njihovu pojavu u psihijatrijskim poremećajima
00427 Razlikovati i usporediti povijesne oblike plesnih rituala i oblika; analizirati i odrediti im historijsku, sociološku i političku uvjetovanost; interpretirati, kreirati i prikazati jednostavne plesne forme od male glazbene rečenice do gotovih improvizacija
00428 Prepoznavati, razlikovati i definirati razvojne obrasce  i anatomske zone kretanja ; pronalaziti, razvijati i kreirati učinkovitije obrasce kretanja s ciljem integraciju tijela i uma
00429 Odrediti i usvojiti pojam: Bodymind / tijeloum; razviti psihofizičku spremnost, osviještenost tijela,  artikulaciju pokreta i snage, spretnosti i izdržljivosti i tjelesno partnerstvo
00430 Prepoznavati, razlikovati i definirati osnovne ritmove kontinenata; pronalaziti, razvijati i kreirati vlastite ritmove; svirati različite vrste udaraljki
00431 Definirati terapiju pokretom i plesom kao disciplinu, objasniti povijesni razvoj i glavne razvojne točke terapije pokretom i plesom u svijetu, te objasniti temeljne principe psihoterapijskog djelovanja terapeuta pokretom i plesom u različitim terapijskim i kliničkim okruženjima
00432 Postaviti i revidirati ciljeve tretmana terapije pokretom i plesom, planirati i pratiti terapijski proces te prilagođavati strukturu terapijskog procesa i pojedinih  seansi, te razlikovati kratkoročne od dugoročnih  ciljeva
00433 Definirati, usporediti, analizirati  i primijeniti različite teorijske modele individualne i grupne terapije pokretom i plesom te primjereno odabrati metode rada i primijeniti  intervencije s različitim populacijama, u skladu s postavljenim ciljevima
00434 Razviti kinestetičku osviještenost i empatiju te slijediti i empatično reagirati na klijentovo pojedinačno ili grupno kretanje i neverbalne znakove;  razumjeti i prepoznati somatski transfer te adekvatno uspostaviti siguran terapeutski odnos i jasne terapeutske granice
00435 Prepoznati i reproducirati elemente Labanove analize pokreta; kreirati i primijeniti u analizi i interpretaciji kliničke situacije individualni profil kretanja klijenta; otkriti svoj osobni profil kretanja i mogući utjecaj na terapijski rad
00436 Objasniti fiziologiju traume, razaznati kliničku sliku, neverbalne znakove, psihološke teme i profil kretanja različitih kliničkih populacija;  izvršiti procjenu individualnog klijenta i grupe
00437 Kritički promišljati o izazovima, odabiru intervencija i progresu terapijskog rada; integrirati teoretska znanja, praktične vještine sa somatskim doživljajem;  samostalno, društveno odgovorno i etički voditi grupne i individualne seanse terapije pokretom i plesom poštujući kulturalne različitosti kliničkih populacija
00438 Razlikovati i analizirati vrste istraživanja u terapiji pokretom i plesom, objasniti suvremena istraživačka pitanja i praksu temeljenu na dokazima, samostalno istraživati relevantne, nedovoljno istražene i provjerljive probleme i međunarodnu literaturu, kroz empirijsko istraživanje i/ili teorijski prikaz i/ili studiju slučaja
00439 Uspostaviti jasnu komunikaciju s članovima  interdisciplinarnih kliničkih timova, te preuzeti osobnu odgovornost  za uspješno provođenje edukacijskih i terapijskih ciljeva stručnjacima i laicima
00440 Kontinuirano i profesionalno se cjeloživotno  obrazovati prateći najnovija istraživanja i suvremene prakse discipline