Izbori za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentske zborove sastavnica

Posted on Posted in instrumentalne_obavijesti, Kazaliste_obavijesti, kreativne_teh_obavijesti, Kultura_kreativne_obavijesti, Likovni_obavijesti, Obavijesti, Studenti obavijesti

Konačni rezultati izbora za studentske predstavnike i njihove zamjenika u Studentski zbor Akademije

Zapisnik o privremenim rezultatima izbora za studentske predstavnike i njihove zamjenika u Studentski zbor Akademije

 

Na temelju Odluke rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Vlade Guberca, u četvrtak, 21. listopada 2021. godine, održati će se izbori za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentske zborove sastavnica. Glasačka mjesta biti će otvorena toga dana od 7.00 do 19.00 sati.

Na izborima imaju pravo sudjelovati i birati svi studenti preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih studija i poslijediplomskih studija Sveučilišta u Osijeku. Izbori za Studentski zbor Sveučilišta i studentski zbor pojedine sastavnice će se provoditi istodobno na svim znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta u Osijeku, i to prema odredbama Pravilnika za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studentski zbor znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, te Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama..

Izbori za studentske predstavnike su neposredni, slobodni i tajni. Novi studentski predstavnici biraju se na razdoblje od dvije (2) godine.

Kandidature na razini Sveučilišta:

Kandidature na razini sastavnica:

Zahtjev za nadgledanjem izbora

Popis birača po područjima:

Društvene znanosti
Ekonomski fakultet u Osijeku

Kineziološki fakultet Osijek
Pravni fakultet Osijek

 Tehničke znanosti
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

Biomedicina i zdravstvo
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Medicinski fakultet Osijek

Biotehničke znanosti
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Humanističke znanosti
Filozofski fakultet Osijek
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

Prirodne znanosti
Odjel za biologiju
Odjel za fiziku
Odjel za kemiju
Odjel za matematiku

Interdisciplinarno područje znanosti i umjetničko područje
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku
Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Poslijediplomski sveučilišni studiji
Doktorska škola 
Poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni studiji (Molekularne bioznanosti i Zaštita prirode i okoliša)

 

*Napomena: Konačan popis birača za Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Pravni fakultet Osijek, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Kineziološki fakultet Osijek, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek i Odjel za matematiku zaključit će se nakon provedenog upisa studenata na navedenim sastavnicama.

Navedeni podaci mogu se koristiti isključivo u svrhu popisa birača i u druge svrhe ne mogu se koristiti, prema Pravilniku za provedbu studentskih izbora za studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica,pročišćeni tekst.

Podijeli...