Izložba: Kamil Kusy „Interaktivni oblik dendrona“

Posted on Posted in Likovni_obavijesti

Izložba

Kamil Kusy

„Interaktivni oblik dendrona“

Zgrada Kiparstva, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Otvorenje: 16.7.2019. u 10.00 sati

 

Riječ “Dendron” dolazi od kombinacije riječi dendro (drvo) i drone (bespilotna letjelica). Rad je načinjen od MDF ploča, drvnih vlakana koje predstavljaju drvo, a ono što je skriveno u sredini rada simbolizira dron. “Interaktivni oblik dendrona” rad je koji kombinira osnovna načela mehatronike i skulpture pri čemu koristim linearni modul koji se pomiče pomoću koračnog motora i propelera.

Objekti koje stvaram su odraz mog razmišljanja o umjetnosti, čovjeku i prirodi. Svojim radovima preispitujem prednost tehnologije u odnosu na razmišljanje te ih radi toga predstavljam u obliku tehnološki naprednih umjetničkih predmeta. Čovjek i sustav su glavni akteri u mojim djelima, a ideja dolazi od cyberpunka gdje je čovjek lutka koju kontrolira moćan stroj odnosno sustav. Bilo da se radi o umjetničkom objektu ili performansu, moji radovi su samo mali organizmi koji se bore s strojem. Riječ je o hibridima sastavljenim od klasičnih materijala koji se koriste u skulpturi, u tradicionalnim obrtima kao i mehatroničkim komponentama karakterističnim za “doba sutrašnjice” u kojemu smo živjeli.

Kamil Kusy

 

Kamil Kusy rođen je 1985. u Poljskoj. Na Sveučilištu likovnih umjetnosti u Poznanu 2011. magistrirao je likovnu edukaciju, a 2014. kiparstvo. Od 2014. do 2017. asistent je na Odsjeku za projektiranje Fakulteta strojarstva Sveučilišta tehnologije i bioznanosti u Bydgoszczu. Od 2017. je na doktorskom studiju na Akademiji likovnih umjetnosti u Gdanjsku na Odsjeku Kiparstva i intermedije gdje vodi radionice o mehatronici i umjetnosti u sklopu Transdisciplinarnog studija profesora Grzegorza Klamana. Od 2011. aktivno se bavi umjetnošću (kinetička skulptura, instalacija, intermedija, performans), a svoje radove do sada je predstavio na izložbama u Poljskoj i inozemstvu.

Podijeli...