izv. prof. dr. sc. Kristina Peternai Andrić – životopis

Posted on Posted in Razno

Kristina Peternai Andrić (Osijek, 1974) izvanredna profesorica na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Završila je III. gimnaziju u Osijeku, diplomirala na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 1999. godine, na Odsjeku za hrvatski jezik i književnosti.

Magistrirala (2005.) i doktorirala (2008.) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu uz mentorstvo prof. dr. sc. Vladimira Bitija. Radila kao profesorica hrvatskoga jezika i književnosti u Osnovnoj školi Bilje i u Obrtničkoj školi Osijek s učenicima s posebnim potrebama.

Od 2001. godine zaposlena je na Filozofskom fakultetu u Osijeku gdje izvodi nastavu na obaveznim i izbornim kolegijima iz područja teorije književnosti i teorije kulture. Kao vanjska suradnica radila je na Odjelu za kulturologiju (2009. – 2018.). Nastavu izvodi i na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju KIKI Filozofskog fakulteta i sveučilišnoj Doktorskoj školi. Uže područje njezinoga interesa jesu suvremene književne teorije (dekonstrukcija, teorija roda, psihoanaliza, postmoderna teorija pripovijedanja) te njezine interakcije s filozofskim, lingvističkim, antropološkim i sociološkim teorijskim pristupima. Bavi se teorijama identiteta i teorijama kulture. U znanstvenom radu provodi također književnoznanstvene analize na proznim i dramskim predlošcima iz hrvatske i svjetske književnosti, posebno mađarske.

Do sada je objavila tri znanstvene monografije: Učinci književnosti. Performativna koncepcija pripovjednog teksta, Disput, Zagreb, 2005.; Ime i identitet u književnoj teoriji, Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 2012.; Pripovijedanje, identitet, invaliditet, Zagreb, MeandarMedia, 2019. te više od pedeset znanstvenih i stručnih radova. Od 2001. godine sudjelovala u radu više znanstvenih projekata od kojih je jednom – Pripovijedanje i identitet, UNIOS, 2013. – 2014. – bila voditeljicom. Kontinuirano izlaže na znanstvenim skupovima i konferencijama.

Članica je uredništva časopisa Anafora Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Prevodi s mađarskog jezika.

Podijeli...