Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (Interreg IPA Adrion) 2021. – 2027.

Posted on Posted in Ured za projekte i suradnju_obavijesti
Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (Interreg IPA Adrion) 2021. – 2027. otvorio je prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga.
Program u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje pruža podršku suradnji država jadransko-jonske regije te u teritorijalnom smislu obuhvaća ukupno deset država. Osim Hrvatske, u Programu sudjeluju još 3 države članice Europske unije: Slovenija, Italija i Grčka te 6 država nečlanica EU: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, San Marino, Sjeverna Makedonija te Srbija.
Cilj Poziva je rješavanje zajedničkih izazova jadransko-jonske regije kao što su zaštita bioraznolikosti, klimatske promjene, održivi promet, kroz implementaciju inovativnih modela i alata, djelujući kao ključni instrument za identifikaciju zajedničkih rješenja, pridonoseći na taj način učiniti regiju pametnijom i zelenijom te u stanju izdržati buduće gospodarske šokove.

Vrijednost poziva iznosi oko 65 milijuna eura Interreg sredstava uz stopu sufinanciranja od 85%.

Prioritetne osi:

Suradnjom za pametniju Jadransko-jonsku regiju – 16.700.000,00 EUR;
Suradnjom za zeleniju Jadransko-jonsku regiju – 42.300.00,00 EUR;
Suradnjom za povezaniju Jadransko-jonsku regiju – 6.700.000,00 EUR;

Stopa sufinanciranja iznosi maksimalno 85% prihvatljivih troškova;

Projektni konzorcij se mora sastojati od najmanje 6 financijskih partnera iz 6 različitih zemalja programskog područja. Od toga tri partnera moraju biti iz EU dijela programskog područja, a tri iz IPA dijela programskog područja.
Maksimalni iznos financiranja je 1,5 milijuna eura Interreg sredstava, a razdoblje implementacije je najviše 36 mjeseci.
Najveća prihvatljiva vrijednost pojedinačnog projekta iznosi 500.000 EUR.
Rok za prijavu projektnih prijedloga je do 30. lipnja 2023. godine, u 13:00 sati.
Više o uvjetima natječaja i načinu predaje prijave dostupno je na poveznici: Interreg IPA Adrion 2021. – 2027.
Podijeli...