Javni poziv za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2023. godini

Posted on Posted in Ured za projekte i suradnju_obavijesti

Predmet Javnoga poziva

Sukladno ovome javnom pozivu Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu nakladnicima (izdavačima) znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku za knjige koje su objavljene u godini u kojoj se raspisuje javni poziv ili planiraju biti objavljene godinu dana od prijave na javni poziv.

Korisnici potpore

Pravo prijave na Javni poziv imaju ustanove iz sustava znanstvene djelatnosti, organizacije civilnog društva – udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske te trgovačka društva pod uvjetom da su svi navedeni registrirani za nakladničku (izdavačku) djelatnost.

Iznos financijske potpore

Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske, a u priznate troškove ulaze:
  • tisak
  • obrada za tisak i/ili za digitalno izdanje
  • priprema tekstova (lektura, korektura, prijevod, uređivanje bibliografije i sl.)
  • honorari za autore i recenzente
  • izdavačka prava.

Način prijave

  • Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima na adresi https://app.mzos.hr/webObrasci u sustavu webObrasci.
  • Za prijavu na Javni poziv obvezno je ispuniti elektronički obrazac.
  • Zahtjev za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u 2023. godini podnosi se u tiskanome ili elektroničkome obliku.
U slučju kada se zahtjev podnosi u tiskanome obliku, potrebno je ispisani i potpisani završeni obrazac zajedno s obvezujućim prilozima dostaviti na adresu Ministarstva.
U slučaju kada se zahtjev podnosi u elektroničkome obliku, obrazac i prilozi ne šalju se u tiskanome (papirnatome) obliku na adresu Ministarstva, već isključivo elektroničkim putem.
Detalji ovog Poziva dostupni su: MZOS
Podijeli...