Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2024. godinu.

Posted on Posted in Ured za projekte i suradnju_obavijesti
Predmet ovoga Javnog poziva je provedba postupka dodjele namjenskih financijskih sredstva za programe i projekte pravnih i fizičkih osoba, kojima Osječko-baranjska županija nije osnivač niti suosnivač, u području kulture u okviru sljedećih djelatnosti i područja:

–  djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom,
–  knjižničnu djelatnost, nakladničku i knjižarsku djelatnost,
–  muzejsku i arhivsku djelatnost,
–  glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost,
–  dramsku i plesnu umjetnost,
–   vizualnu umjetnosti i audiovizualnu djelatnost,
–   interdisciplinarnu i novu umjetničku i kulturnu praksu i
–   međunarodnu kulturnu suradnju i mobilnost.

Pravo prijave za dodjelu sredstava imaju ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnici, udruge, druge fizičke i pravne osobe te jedinice lokalne samouprave koje provode programe i projekte u području kulture.

Prijava se podnosi na propisanim obrascima opisa programa/projekta i proračuna programa/projekta sa svom popratnom dokumentacijom, elektroničkim putem ili u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici.

Prijava se podnosi na propisanim obrascima opisa programa/projekta i proračuna programa/projekta sa svom popratnom dokumentacijom, elektroničkim putem ili u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu ili elektroničkim putem.

Rok za dostavu prijedloga je 30 dana od dana objave ovoga Javnog poziva, odnosno od 15. rujna do 16. listopada 2023. godine.

Detalji ovog Poziva dostupni su na poveznici:OBŽ

Podijeli...