Javni poziv za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

Posted on Posted in Ured za projekte i suradnju_obavijesti

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Prihvatljivi prijavitelji:  

  • jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i/ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači u Republici Hrvatskoj na području Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske, Bjelovarsko-bilogorske, Požeško-slavonske, Osječkobaranjske i Zagrebačke županije.
  • jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i/ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači u Bosni i Hercegovini (Zapadnohercegovačka, Hercegbosanska, Posavska, Hercegovačko-neretvanska županija, Županija Središnja Bosna, Zeničko-dobojska županija, Tuzlanska županija, Sarajevska županija, Banja Luka, Derventa, Prijedor, Bosanski Brod I Brčko distrikt)
  • pravnim osobama neprofitne naravi registrirane na programskom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Cilj/svrha natječaja: Program doprinosi osnaživanju pograničnog područja Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, njegovom gospodarskom i općem razvoju, osigurava pretpostavke za
jačanje konkurentnosti i ostvarenje prekograničnih razvojnih potencijala te potiče aktivaciju svih dionika na zajedničkom radu za dobrobit hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Također, doprinosi stvaranju preduvjeta za sprječavanje iseljavanja stanovništva, smanjenju negativnog demografskog trenda i održivom razvoju u pograničnom području te podiže kvalitetu života i integraciju cjelokupnog
stanovništva koje živi na tom prostoru.

Najniži/najviši iznos od 10.000 eura do 50.000 eura
Rok za prijavu: 5. svibnja 2023.

Detalji ovog Poziva dostupni su na poveznici: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Podijeli...