Javni poziv za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije za 2023. godinu

Posted on Posted in Ured za projekte i suradnju_obavijesti

Nadležno tijelo:  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Prihvatljivi prijavitelji:

  • jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i/ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači u Republici Hrvatskoj na području Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske i Osječko-baranjske županije.
  • pravnim osobama neprofitne naravi registriranim na programskom području Republike Hrvatske koje služe za zadovoljenje socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih potreba.
  • jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i/ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači u Republici Srbiji na području autonomne pokrajine Vojvodine i grada Beograda.
  • pravnim osobama neprofitne naravi registriranim u Republici Srbiji na području autonomne pokrajine Vojvodine i grada Beograda čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti i koje su se opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske ili pravnim poretkom matične države, a upisane su u Registar ili drugu odgovarajuću Evidenciju organizacija matične države.

Cilj/svrha natječaja: Program pridonosi osnaživanju pograničnog područja Republike Hrvatske iRepublike Srbije, njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju, osigurava
pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje prekograničnih razvojnihpotencijala te potiče aktivaciju svih dionika na zajedničkom radu za dobrobit
hrvatskog naroda u Republici Srbiji. Doprinosi stvaranju preduvjeta za sprječavanje iseljavanja stanovništva, smanjenju negativnog demografskog trenda i održivom
razvoju u pograničnom području te podiže kvalitetu života i integraciju cjelokupnog stanovništva koje živi na tom prostoru.

Najniži/najviši iznos od 5.000 eura do 30.000 eura
Rok za prijavu: 5. svibnja 2023.

Detalji ovog Poziva dostupni su na poveznici: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Podijeli...