Slider

Join the Revolution!

U sklopu priprema za uvođenje potpuno novih diplomskih studija na našoj Akademiji studentima svih godina i svih studijskih programa ponudili smo zanimljivu seriju predavanja vrhunskih gostujućih profesora iz Hrvatske, Europe i Sjedinjenih Američkih Država koji će na originalan način govoriti o suvremenoj umjetnosti i teoriji u kontekstu digitalne tehnologije i društvenih mreža. “Join the Revolution!” je program gostujućih predavanja u okviru združenih aktivnosti Centra za interdisciplinarna istraživanja i Odsjeka za vizualne i medijske umjetnosti (2019/2020), a tijekom kojega su studenti (kao i svi nastavnici) imali prilike slušati predavanja vrhunskih svjetskih autoriteta u području znanosti o umjetnosti: Žarka Paića (Sveučilište u Zagrebu) i Dietera Merscha (Sveučilište u Zürichu), a tijekom ove i naredne akademske godine još su predviđena gostovanja Luce Vargiua (Sveučilište u Cagliariju), Klausa Sachs-Hombacha (Sveučilište u Tübingenu), Paula Crowthera (Svučilište u Galwayu), W.J.T. Mitchella (Sveučilište u Chicagu). Sva ova predavanja bila su otvorena za sve studente što držimo vrlo značajnom komparativnom prednošću naše ustanove: bez obzira obrazuje li se student u području vizualnih umjetnosti, kazališta, glazbe ili teorije, otvorenost predavanjima u interdiscilpinarnom modelu omogućuje stjecanje vrlo raznolikih znanja kakva nisu uobičajeno dostupna na drugim usporedivim institucijama u Hrvatskoj.

Prof.dr.sc. Dieter Mersch, Umjetnička akademija, Zürich (ZHdK)

Što je to umjetničko istraživanje?

Utorak, 26. studeni 2019., u 16.30 sati,

Salon Akademije za umjetnost i kulturu,

Trg Sv. Trojstva 3, Osijek

Koncept umjetničkog istraživanja izazivao je brojne rasprave tijekom više od dva desetljeća, ne samo u umjetničkim školama koje su imale doktorske studije za umjetnike, nego i u estetici i teoriji umjetnosti. Rasprave o važnosti umjetničkih istraživanja nimalo ne iznenađuju jer se tradicionalno smatra da umjetnost zauzima posebno mjesto u proizvodnji specifičnih oblika spoznaje. Međutim, suprotno onima koji zagovaraju blisku suradnju umjetnosti i znanosti, a time i konkretne projektne pristupe, ovo predavanje bit će više filozofski usmjereno i bavit će se temeljnim epistemološkim pitanjima. Ona glase: na koji način nam umjetnost pruža jedinstvena znanja ili uvide koji se nikako drugačije ne mogu steći? Što za umjetnost znači praksa prepoznavanja (Erkenntnis)? Je li moguće definirati koncept umjetničkog istraživanja s obzirom na estetske prakse? Da bismo shvatili posebnost “umjetničkog epistema“, teza će biti da trebamo gledati sličnosti između umjetnosti i filozofije, a ne umjetnosti i “instrumentalnih” znanosti.

 

 

Prof.dr.sc. Žarko Paić - HOMO KYBERNETES - Tehnosfera kao nova estetika

 

U sklopu priprema za uvođenje potpuno novih diplomskih studija na našoj Akademiji od sljedeće akademske godine, pripremili smo za studente svih godina i svih studijskih programa iznimno zanimljivu seriju predavanja vrhunskih gostujućih profesora iz Hrvatske, Europe i Sjedinjenih Američkih Država koji će na originalan način govoriti o suvremenoj umjetnosti i teoriji u kontekstu digitalne tehnologije i društvenih mreža. Pridružite se revoluciji u vizualnoj umjetnosti i teoriji!

Prof.dr.sc. Žarko Paić, Sveučilište u Zagrebu

HOMO KYBERNETES 

Tehnosfera kao nova estetika

Utorak, 5. studeni u 16.30 sati, Aula Rektorata Sveučilišta, Trg Sv. Trojstva 3, Osijek

Suvremene tehnoznanosti u složenoj transformaciji proizvodnje znanja više se ne bave prirodom i životom kao čistim objektom istraživanja. Umjesto toga one same postaju stvaralačko-proizvodnom snagom kojim se ono živo tehnologizira, a sama se tehnologija preobražava u prirodno-životni sklop samoproizvodnje “umjetnoga života” (A-life) iz konstrukcije “umjetnoga uma” (A-intelligence). Čime god se bavimo i kamo god krenemo, tragovi ove sudbonosne promjene paradigme svugdje su vidljivi: od umjetnosti do arhitekture, od medicine do društva, kulture, pa čak i politike. Priroda postaje zamijenjena umjetnim tvorevinama, a sam život postaje tehničkom konstrukcijom uvjeta mogućnosti nastanka “novoga” zahvaljujući tehnoznanstvenome načinu mišljenja. Što se događa s “čovjekom” u takvom novom funkcionalno-operativnome svijetu? Je li njegova stvaralačka moć na putu prema jednoj novoj estetici koja više neće biti samo mišljenje o lijepome i sud o istini u umjetnosti, nego proizvodnja vizualnih događaja koji presudno utječu na život, mijenjaju bit čovjeka i sliku o njegovu položaju u svijetu?