Knjižara AUKOS

Knjižna izdanja Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku možete naručiti na e-mail adresi danijela.carapovic@aukos.hr te ih platiti po dostavljenoj ponudi, a Akademija će Vašu narudžbu poslati poštom.

AUKOS izdanja u ponudi:

 

Livija Kroflin, DUŠA U STVARI. OSNOVNE LUTKARSKE TEHNIKE I NJIHOVA PRIMJENA; 199,00kn ili 26,41 EUR

O knjizi:

Duša u stvari temeljna je i prva u Hrvatskoj sustavno napisana knjiga koja lutkarstvu prilazi s teatrološkog stajališta.Knjiga daje osnovni alat, da bi svi koji se bave lutkarstvom znali o čemu govore i kako da o tome govore. Opisane su različite vrste lutaka, dano je objašnjenje njihovog naziva (i eventualnih problema s nazivljem), kratak prikaz povijesnog razvoja s najvažnijim predstavnicima, a na kraju svakog poglavlja – to je ono čega u knjigama obično nema – govori se o poetici i primjeni pojedine lutkarske tehnike.Duša u stvari namijenjena je studentima lutkarstva ali i svima drugima koji se žele upoznati s lutkarstvom: studentima filozofskih i učiteljskih fakulteta i dramskih akademija, učiteljima i odgojiteljima, članovima školskih i drugih amaterskih družina, a koristit će i profesionalcima, pogotovo kritičarima i teatrolozima.Riječ je o udžbeniku koji daleko nadrasta vlastite odrednice, stručnoj literaturi koja stilskom opuštenošću razgrće uske okvire struke, koja na najbolji način spaja ozbiljnost teatrološkog istraživanja i radost lutkarske i scenske igre. Knjiga je pisana opuštenim, razgovornim stilom te protkana anegdotama, dosjetkama, zanimljivostima i digresijama, kojima se nastoji olakšati put kroz obilje podataka koje djelo, kao stručna literatura, dakako ima. Stvorena je tako komunikativna i čitka abeceda lutkarstva za neznalice, ali i za znalce.

Helena Sablić Tomić, KROĆENJE UNUTARNJEG NEMIRA: JA, ŽENA, PROSTOR; 199,00kn ili 26,41 EUR

O knjizi:

U knjizi eseja "Kroćenje unutarnjeg nemira: ja, žena, prostor" kroz tri poglavlja propituju se različiti tematski i žanrovski odnosi ženskoga identiteta s književnim tekstom. Zašto? Odgovor je jednostavan - nakon osamdesetih godina prošloga stoljeća koje su propitivale fenomen ženskoga u tekstu, devedesete su razotkrivale dimenzije ženskoga identiteta, dok početkom dvadesetprvoga stoljeća  žena, posebno ako hoće i zna, može djelovati u prostoru stvarnosti i odrediti se prema njoj. Ova knjiga je i pogled unatrag prema prostorima u kojima se konstruirao ženski subjekt kao onaj koji stvarnost osjeća kao narativni izazov. Pri tome će se u njoj pozornost usmjeravati posebice prema onim mjestima u ženskoj hrvatskoj prozi, autobiografskim tekstovima i kazališnim predstavama u kojima se javno priznaje osobna krhkost, slabost i ranjivost utisnuta u pukotine kulturalne konstrukcije ženskoga roda u društveno zadan prostor.

Robert Raponja, PISMA STUDENTIMA; 199,00kn ili 26,41 EUR

O knjizi:

Posebno je vrijedna iskustvena dimenzija ovih tekstova jer se kroz njih otvara mogućnost da oni recepcijski budu zanimljivi i širem krugu čitatelja kao što su kazališni pedagozi, nastavnici i profesori po osnovnim i srednjim školama te studentima umjetničkih doktorskih studija. U isto vrijeme ona se može čitati i kao poticaj u promišljanjima pozicije hrvatske kulture i medija u srednjoeuropskom kontekstu. (Iz recenzije prof. dr. sc. Helene Sablić Tomić)

Alen Biskupović, OSJEČKA KAZALIŠNA KRITIKA (1902. – 1945.); 199,00kn ili 26,41 EUR

O knjizi:

Autor se u svojoj knjizi bavi teatrološki iznimno važnom i do sad neobrađenom temom. Budući da je kazališna kritika uvijek uglavnom služila kao izvor za proučavanje kazališta, a vrlo su rijetki radovi o samom žanru, ovaj rad je pionirski ne samo za osječku kazališnu kritiku pa čak ne samo i za hrvatsku kazališnu kritiku, već i za teatrologiju općenito. Autor svojom knjigom tako radi dvojako korisnu stvar za teatrološko područje: potvrđuje postavljenu hipotezu o postojanju kontinuirane, kvalitetne i važne kazališne kritike u Osijeku te kroz analizu rada devet najznačajnijih kazališnih kritičara pokazuje i dokazuje jasnu strukturu kazališne kritike kao žanra (njezine dijelove, način odabira sadržaja), stil i funkciju. Autor to radi sustavno i temeljito, a analiza ovakvog širokog korpusa je provedena znalački, metodološki, znanstveno utemeljeno te je dovela i do logičnih zaključaka koji otvaraju put daljim istraživanjima.

Berislav Jerković, SUVREMENA NASTAVA PJEVANJA; 148,00kn ili 19,64 EUR

O knjizi:

S ciljem vrednovanja pjevačkih kurikula provedeno je istraživanje među studentima pjevanja na glazbenim akademijama u Republici Hrvatskoj. Ispitanici su dali prijeko potrebne ocjene, mišljenja, kritike postojećih kurikula i prijedloge za unapređenje nastave pjevanja. Sadržaj upitnika na kojima se temeljio ovaj segment ispitivanja ponajviše se odnosio na aktualne studijske kurikule, umjetničko djelovanje i praksu, ali i na šire odrednice obrazovnih utjecaja. Izložena su i razmišljanja renomiranih vokalnih umjetnika – o temama pjevačkog obrazovanja, nastave pjevanja, ključnih pjevačkih kompetencija, profesionalnog poziva, samostalnog rada, vođenja karijere i dr. Svi ispitanici suglasni su u razmišljanjima da je modernu nastavu pjevanja potrebno kreirati po modelu fleksibilnog i razvojno usmjerenog kurikula. Suvremeno pjevačko obrazovanje treba u potpunosti biti odraz realnog, profesionalnog umjetničkog rada i djelovanja, za čiju je svrhu potrebno strukturirati vrlo učinkovite, otvorene i naglašeno individualizirane pjevačke kurikule.

Berislav Jerković, KURIKUL NASTAVE PJEVANJA; 148,00kn ili 19,64 EUR

O knjizi:

Autor knjige Kurikul nastave pjevanja vrlo originalno povezuje teoriju kurikula s pjevačkim obrazovanjem, time kreira okvire za provedbu suvremene nastave pjevanja i moderne, vremenu i profesionalnim potrebama usmjerene vokalne pedagogije. Knjiga Kurikul nastave pjevanja izlaže strukturalne elemente nastave pjevanja i pjevačkog obrazovanja. Autor je odabrao originalnu i aktualnu temu koja glazbenom obrazovanju i vokalnoj pedagogiji daje važan izvorni znanstveni doprinos u području koje je kod nas vrlo slabo pokriveno znanstvenom literaturom. Sadržaj knjige upravo nas vodi prema mogućim rješenjima vokalno-pedagoških problema te unaprjeđenju nastave pjevanje i profesionalnog pjevačkog obrazovanja. (Iz recenzije red. prof. dr. sc. Helene Sablić Tomić)

Antoaneta Radočaj-Jerković, ZBORSKO PJEVANJE U ODGOJU I OBRAZOVANJU, 148,00kn ili 19,64 EUR

O knjizi:

Na osnovi analize relevantne literature te rezultata domaćih i stranih istraživanja, knjiga nudi smjernice za kvalitetnije usklađivanje aktivnosti zborskog pjevanja u školama s općim ciljevima suvremenog odgoja i obrazovanja, interesima učenika i učitelja te nastojanjima glazbenih stručnjaka za proširenjem umjetničkog utjecaja i djelovanja u području kreiranja kulture suvremene škole.

(https://www.knjizaranova.hr/index.php/zborsko-pjevanje-u-odgoju-i-obrazovanju/)

Leo Rafolt, TIJELO KAO GLAGOL: JAPANSKI BUDO, TRANSKULTURALNE TEHNIKE I TRENING ZA IZVEDBU; 200,00kn ili 26,54 EUR

O knjizi:

Naslovna riječ glagol, prikladna metafora, jer autor tematizira specifične načine tjelesnoga izražavanja, ovdje označuje pokret kao temeljnu sastavnicu scenske radnje, ali i pokret kao trajno stanje ljudskog tijela, napose izvođačeva tijela. Posebnost je Rafoltove knjige prikladno povezivanje, uvjetno i općenito rečeno zapadne i istočne (pretežito francuske i, u manjoj mjeri anglosaksonske te japanske) misaone tradicije, kao i kritičnost prema europskoj i sjevernoameričkoj sklonosti građenju u sebi koherentnih i dosljednih teorijskih modela - ovdje prije svega teorija tijela - koji se, međutim, kako ističe Rafolt, uglaynom ne uspijevaju povezati s praksom, odnosno pretočiti u praksu. (Iz recenzije akademika Borisa Senkera)

Brankica Ban, ARHIVSKA GLAZBENA GRAĐA VUKOVARSKOG FRANJEVAČKOG SAMOSTANA; 199,00kn ili 26,41 EUR

O knjizi:

Rukopis za knjigu Arhivska glazbena građa vukovarskog franjevačkog samostana autorice Brankice Ban otkriva prije svega istraživača u autorici. Radi se o istraživanju vraćenog glazbenog gradiva Franjevačkog samostana Župne crkve sv. Filipa i Jakova u Vukovaru. Inicijalna ideja bila je franjevački ideološki i skladateljski korpus ugraditi u trajno ostvarivanje nacionalnog identiteta glazbene kulture Vukovara. Ovim vukovarskim franjevačkim korpusom skladatelja u potpunosti je osviješten nacionalni identitet u nas.

(https://www.knjizaranova.hr/index.php/arhivska-glazbena-grada-vukovarskog-franjevackog-samostana/ )

SUVREMENI PRISTUPI NASTAVI GLAZBE I IZVANNASTAVNIM GLAZBENIM AKTIVNOSTIMA U OPĆEOBRAZOVNOJ ŠKOLI, ur. T. Škojo, M. Kristek, J. Šulentić Begić, A. Begić, A. Radočaj-Jerković, M. Milinović, A. Papa; 148,00kn ili 19,64 EUR

O knjizi:

Knjigom Suvremeni pristupi nastavi glazbe i izvannastavnim glazbenim aktivnostima u općeobrazovnoj školi sveučilišni nastavnici Odsjeka za glazbenu umjetnost Akademije za umjetnost i kulturu Osijeku žele ukazati na moguće drugačije i nove pristupe nastavi glazbe u osnovnim školama i gimnazijama. Mladi su u svoje slobodno vrijeme primarno izloženi utjecaju medija i industrije zabave te se stoga općeobrazovnoj školi nameću zahtjevi za uspostavljanje suvremenog pristupa poučavanja i učenja. Nastava Glazbene kulture i Glazbene umjetnosti te pjevački zbor kao izvannastavna glazbena aktivnost mogu imati važan utjecaj na formiranje glazbene kulture, glazbenog ukusa i glazbenih preferencija mladih osoba. Nastava glazbe također je bitan čimbenik u razvijanju ljubavi prema glazbi i razvijanju trajne potrebe za glazbom, bilo da je riječ samo o slušanju glazbe ili o aktivnom bavljenju glazbom. Radovi zastupljeni u ovoj knjizi raznolikih su tema, no svi su s ciljem unapređenja glazbenopedagoške prakse u kontekstu pozitivne psihologije, glazbene psihologije, interkulturalne nastave, aktivnog suradničkog učenja, integrirane nastave i zborske pedagogije.

Tihomir Matijević, NA RUSKOM SE UMJETNOST KAŽE ISKUSTVO, 149,00kn ili 19,78 EUR

O knjizi:

Matijevićevo pisanje u ja-obliku, pozorno je, neprekoračenih ovlasti, nije projekcija nediscipline nego suprotno – vrlo strogog samonadgledanja procesa promišljanja o vrlo bliskim, ali i vrlo izmičućim fenomenima današnje medijske svijesti. Posebno je značajan stripovski aspekt, jer osvješćuje narušenu suvremenu svijest o samom figurativnom pojmu "pogleda na svijet", gdje stripovsko kadriranje i rakursiranje izrazito doprinose refleksivnosti. Naime, teorijski mišljen problem se ne (samo) ilustrira, nego se i izvodi, uz jako i blisko osvjetljenje promišljanja. Iako naoko lagan i komunikativan, kroz stripovske stop-snimke problema mišljenja o medijskoj pismenosti – Matijević uspostavlja novi zahtjevni znanstveni hibrid, uvođenjem strip-sličica u teorijsko mišljenje, a njegov je doprinos time i inovativan i renovativan.   (Iz recenzije red. prof. dr. sc. Gorana Rema)

Tihomir Živić, TRENUTAK IZGUBLJENIH POVIJESTI. STEPHEN J. GREENBLATT I ODJECI NOVOGA HISTORIZMA; 129,00kn ili 17,12 EUR

O knjizi:

Knjiga se svojom glavninom oslanja na postavke Stephena J. Greenblatta, predavača engleske književnosti na Berkeleyu do 1969., harvardskoga znanstvenika i za mnoge „začetnika novoga historizma“, iako taj šekspirolog i pulicerovac nije prvi uporabio uvodne anegdote ni sintagmu „novi historizam“, a nije u Sjedinjenima Američkim Državama ni prvi naglasio važnost razmatranja pojmova „pisanje nacije“ ‚writing nation‛ i „pisanje regije“ ‚writing region‛. Međutim, u knjizi nisu prešućeni ni prigovori novohistorističkomu svjetonazoru i njegovoj darvinovskoj „razvojnosti povijesti“, koji se uglavnom odnose na ponekad pretjeranu historizaciju književnosti, vezivanje uz „glavnostrujaštvo“ (mainstream), veličanje „misaonoga naprednjaštva“ na štetu podrobnoga uvida u to kako se pisac nosi s društvenima prijeporima i činjenicu da neka novohistoristička djela ne donose pojašnjenja o samoj povijesti, uzimajući ju kao fait accompli.

 

 

Ivana Žužul, TIJELO BEZ KOSTI; 129,00kn ili 17,12 EUR

O knjizi:

Tijelo bez kosti jedinstvena je studija u domaćoj humanistici. Složeni procesi uspostave hrvatskog nacionalnog identiteta njome se zahvaćaju u samim izvorištima. Slijedeći brojne analize najutjecajnijih teoretičara nacije – E. Gellnera, B. Andersona, E. J. Hobsbawma, A. D. Smitha, H. K. Bhabhe, P. Chatterjee, E. Balibara i drugih – autorica rastvara mehanizme i strategije kojima su istaknuti prvaci Hrvatskoga narodnog preporoda zamislili i proizveli platformu za djelotvorno oblikovanje hrvatske nacionalne ideje.

Književnim, programatskim, publicističkim, jezikoslovnim, pseudoteorijskim i drugim tipovima tekstova, preporoditelji su doslovno stavili u pogon zamašnjak nacionalne identifikacije. Odjednom je diskontinuitet etnološke prošlosti preveden u povijesni kontinuitet nacije, nedohvatljiva punina etnotradicije u neupitno nacionalno ishodište, jezična raznorodnost u potvrdu identitetske homogenosti, a kulturna diferencijacija u snažnu legitimaciju nacionalne autentičnosti.

U tom smislu knjiga pokazuje kako su preporodna književnost i kultura na paradoksalan način izmislile i uspostavile hrvatski narod istodobno ga prikazujući kao već postojeći, samorazumljiv i nepromijenjen entitet. Tako se raznorodnim reprezentacijskim postupcima i uime cijele zamišljene zajednice, zametnuta kao tijelo bez kosti, u procijepu žuđene historijske autohtonosti i nepremostivih zjevova narativizirane prošlosti, ozbiljuje hrvatska nacija.

(https://mvinfo.hr/knjiga/10923/)

Dinka Kovačević, Jasmina Lovrinčević, MJERILA KVALITETE RADA U HRVATSKOM ŠKOLSKOM KNJIŽNIČARSTVU; 100,00kn ili 13,27 EUR

O knjizi:

Knjiga je vrlo bogat prikaz postojećih suvremenih osnovnih pristupa problematici vrjednovanja i kvalitete u hrvatskom školskom knjižničarstvu. Istraživanja autorica utemeljena su na promišljanjima relevantne strane literature u okviru područja školskog knjižničarstva, ali i na njihovoj dugogodišnjoj praksi, što je rezultiralo reprezentiranjem cijelog niza radova i primjera na kojima se teorijske spoznaje apliciraju. Knjiga u tom smislu popunjava očiglednu prazninu u hrvatskom knjižničarstvu koja ukazuje na trajni manjak tekstova koji znanstveno obrađuju temu vrjednovanja i mjerenja kvalitete rada u knjižnicama. Također način izlaganja građe, koji uz analizu radova ima i obilje praktičnih primjera i uputa kojima se predlažu učinkovita mjerila kvalitete rada u školskom knjižničarstvu, potvrđuje veliko profesionalno iskustvo autorica. Budući da autorice predlažu potpuno inovativan hrvatski model vrjednovanja i mjerila kvalitete u školskom knjižničarstvu, vidljiv je doprinos ove knjige cijeloj knjižničarskoj struci, osobito školskim knjižnicama.

 

 

Ivica Šola, PAREYSON, LEVINAS I ETIKE KONAČNOGA. USUSRET NOVOPOGANSTVU; 100,00kn ili 13,27 EUR

O knjizi:

Djelo je pionirski rad na hrvatskom govornom području budući da se po prvi put u jednom opsežnijem znanstveno-istraživačkom radu u hrvatski filozofski-teološki korpus uvodi misao talijanskog filozofa Luigia Pareysona, učitelja mnogo poznatijih učenika kao što su Umberto Eco i Gianni Vattimo, dočim je Levinas već dostatno obrađen i prezentiran u našoj filozofskoj i teološkoj javnosti. Kroz prizmu ova dva autora knjiga se bavi duhovnom ostavštinom Zapada nastaloj nakon Hegelovog sustava koja je skončala u historicizmu i "mistici konačnoga" kojoj Pareyson i Levinas na tragu judeokršćanske inspiracije njihovih filozofija nude "transcedenciju beskonačnoga". Izvodeći hermeneutiku iz ontologije, a ne obrnuto, kao u slučaju Gadamera i Heideggera, Pareyson postulira izvanjezični karakter jezičnosti, pri čemu povijest ne promatra kao apsolut, već kao mjesto i prostor "objavljujuće misli" polazeći od "ontologije neiscrpivoga". Levinas pak, polazeći od fenomenologije ljudskog lica, također dolazi do zaključka o "suvišku", o prisutnosti koja se ne iscrpljuje u prisutnom, povijesnom. Iz toga i jedan i drugi na svoj specifični način razvijaju etiku odgovornosti u kojoj je drugi nesvodiv na istoga, na ono faktično povijesno prisutno koje bez "odsutnoga", beskonačnoga, veoma lako postaje manipulativno, totalitarno i totalizirajuće. Etike konačnoga pak napuštaju judeokršćansko naslijeđe i shvaćanje povijesti, koje nisu protukršćanske, već istu tradiciju gledaju kao skup mitova i simbola korisnih za etičko usavršavanje čovjeka shvaćenog u njegovoj radikalnoj konačnosti, pri čemu se samodefiniraju kao novopoganstvo (Natoli) jer je grštvo njihova inspiracija, polazeći od smrti Boga kao definitivnog događaja. Etike konačnoga stoga su logičan ishod Božje nekroze i osvojene čovjekove zrelosti. Dijalog između ove dvije paradigme, grčke i judeokršćanske, a to je autorovo dohodište, kroz povijest je uvijek bio plodan, iz njega je i nastala Europa, u toj dijalektici i preplitanju što je dovodilo do spretnih sinteza, ali i sukoba. Knjiga je u tom smislu poziv i ponuda da se ovaj dijalog, ili polemika, kao što je bilo više puta kroz povijest, ponovno otvori sa svim specifičnostima tehničko-znanstvene ere, pri čemu se u zaključku knjige rabi metafora "nomadske misli" kao prostora susretanja.

(https://www.goodreads.com/book/show/42669498-pareyson-levinas-i-etike-kona-noga)

Nikola Dogan, Ivica Šola, RAZMEĐA RELIGIJE I KULTURE. UVOD U ZNANOSTI O RELIGIJI; 100,00kn ili 13,27 EUR

O knjizi:

Religija i sve njene manifestacije nije izoliran fenomen za sebe, nego sastavni dio ponašanja religioznog čovjeka uronjenog u povijest. Prvi dio udžbenika bavi se povijesnom fenomenologijom religije i daje njene najvažnije orise. Drugi dio u fokusu ima religiozne fenomene pod vidom psihologije polazeći od S. Freudovog utemeljenja pojmovnog aparata koji određuje sva kasnija istraživanja psihologije religije pa i religijskog fenomena uopće u njegovoj važnosti za razvoj kulture i ljudskog ponašanja. Sljedeće poglavlje promatra fenomen religije pod vidom sociologije religije preko suodnosa religioznog iskustva i procesa institucionaliziranja kao ključnog elementa prožimanja religije i kulture te prenošenja religijske kulture u uvjetima sekularizacije i sekularizma. Na kraju je udžbenik usmjeren na teologiju religije gdje se postavlja pitanje o tome što religiozni čovjek kaže o samome sebi kroz konceptualni teološki aparat koji se shvaća kao pojmovno, racionalno posredovanje religioznog iskustva i primordijalnog odnosa koji je, za razliku od fenomenologa, sociologa ili psihologa, za teologa ipak misterij koji se ne može zatvoriti u znanstvenu metodu ili pristup, koji je, dakako, legitiman i od pomoći i samoj teologiji i religiji u samorazumijevanju.

 

 

Zlatko Kramarić, Angelina Banović-Markovska, POLITIKA, KULTURA, IDENTITET (INTERKULTURALNI DIJALOG); 169,00kn ili 22,43 EUR (tvrde korice) ili 149,00kn ili 19,78 EUR (meke korice)

O knjizi:

Unazad tridesetak godina ideja o konstrukciji nacionalnog identiteta jedna je od važnijih i uzbudljivijih teorijskih priča na Zapadu. Sveučilišni udžbenik Politika, kultura, identitet Angeline Banović- Markovske i Zlatka Kramarića u tom je smislu, za našu kulturu, izniman doprinos. Svjesni problema uloge kulturalnih praksi u gradnji nacionalnog identiteta autori nas upoznaju s recentnim teorijskim uvidima, ali s njima također uspostavljaju kritički dijalog. Analizirajući hrvatsku i makedonsku književnost te nacionalne kulturne politike, u svoje tekstove upleću različite disciplinarne i metodološke pristupe od politike jezika, metahistoriografije, prava, sociologije, do poststrukturalizma, postkolonijalne kritike, kulturne antropologije, rodnih studija te modernističke i postmodernističke teorije nacije. Pritom ih zanima cijeli niz pojava i problema poput nacionalnog imena, identiteta, Drugog, kulture, tradicije ili društveno-povijesne traume. Razumijevajući ih prije svega kao diskurzivno simboličke konstrukcije, autori uvijek imaju u vidu da to nisu tek puki izmišljaji koje treba egzorcirati, nego djelatne i počesto “problematične” sile života zajednice koje je nužno stalno iznova propitivati. Ovakav tip interkulturalnog mišljenja utemeljen na raznorodnim metodološkim pristupima i ukorijenjen u misli najistaknutijih filozofa i teoretičara današnjice kao što su Foucault, Derrida, Wittgenstein, Bhabha, Balibar ili Agamben u nas još uvijek nije uvriježen. Stoga je i važnost ove knjige gotovo nemjerljiva.

 

 

 

 

 

 

 

/OSTALA IZDANJA//

INOVATIVNE METODE POUČAVANJA U UMJETNIČKOM PODRUČJU, zbornik radova s 3. Međunarodnog znanstvenog i umjetničkog simpozija o pedagogiji u umjetnosti, ur. A. Radočaj-Jerković, M. Milinović; 199,00kn ili  26,41 EUR

OSOBE S INVALIDITETOM U UMJETNOSTI, ZNANOSTI, ODGOJU I OBRAZOVANJU, zbornik radova s 1. Međunarodne umjetničke i znanstvene konferencije, ur. M. Sabljar, T. Ileš; 299,00kn ili 39,68 EUR

KOMUNIKACIJA I INTERAKCIJA UMJETNOSTI I PEDAGOGIJE, zbornik radova s 2. Međunarodnog znanstvenog i umjetničkog simpozija o pedagogiji u umjetnosti, ur. A. Radočaj-Jerković; 299,00kn ili 39,68 EUR

Sanja Drakulić, UNITED WE STAND, DIVIDED WE FALL: ZA DVA KLAVIRA (notni zapisi); 80,00kn ili 10,62 EUR

Sanda Majurec, ETUDE, ZA SOLO KLAVIR (notni zapisi); 80,00kn ili 10,62 EUR

OSIJEK KNIFERU (zbornik), ur. H. Duvnjak, I. Gajin, K. Puljiz; 199,00kn ili 26,41 EUR

BAJSOM KROZ MEANDAR (zbornik), ur. B. Balen Domazetović, S. Barić Šelmić, I. Gajin, T. Levak; 119,00 kn ili 15,79 EUR