/ Mjesto za učenje

''Jedina stvar koju sa sigurnošću moraš znati jest lokacija knjižnice.'' – Albert Einstein