/ Knjižnica
Slider

/ ''Tvoja knjižnica je tvoj raj'' - Erazmo Roterdamski

Poslanje knjižnice Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku je omogućiti slobodan pristup knjižnim i neknjižnim izvorima informacija koji su potrebni studentima i znanstveno-nastavnom osoblju Akademije u svrhu izvršavanja nastavnih planova i programa kolegija pojedinačnih studija te kao podrška nastavnom, umjetničkom te istraživačkom radu. Prikupljanjem, sređivanjem i čuvanjem zabilježenog znanja, približavanjem informacija, znanja i kulture svojim korisnicima, odgovarajući na potrebe i zahtjeve korisnika odabranim, stručno utemeljenim aktivnostima i mrežnim uslugama te poticanjem čitanja, Knjižnica pridonosi nepristranoj obaviještenosti korisnika, njihovom obrazovanju i obogaćenju kulturnoga života te tako stvaranju novog znanja i umjetnosti.

Adresa : Trg Svetog Trojstva 3, 1 kat, 31 000 Osijek
Telefon: 031 / 224 - 299
e - mail: knjiznica@aukos.hr

Knjižnica je otvorena za korisnike :
Od ponedjeljka do četvrtka 8:00 – 19:00 sati
petak 8:00 – 18:00 sati

/ Obavijesti knjižnice

1 2 7