Koncertni intermezzo//vol. 18

Posted on Posted in instrumentalne_obavijesti, Obavijesti, Studenti obavijesti

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Odsjek za instrumentalne studije

 

Koncertni intermezzo // vol. 18           

 

Četvrtak, 24. ožujka 2022. u 18 sati, predavaonica 20/II. kat (Tvrđa, Trg Sv. Trojstva 3)

 

Program:

 1. M.Giuliani: Sonatina op. 71 n° 3 (I. Andantino sostenuto, II. Tempo di Marcia)

Petra Boljevčan, gitara

Mentor: Xhevdet Sahatxhija, umjetnički savjetnik

 

 1. P. I. Čajkovski (arr. P.Varga): Serenada za gudače u C-Duru Op. 48

    II Valcer

 1. Kodaly (arr. T. Ranogajec): Marožečki plesovi

    Tomislav Koprić, bisernica

    Luka Juriša, A-brač, bugarija

   Martin Marijanović, A-brač, čelo

   Sebastijan Kovačević, E-brač

   Fran Pogrmilović, berda, čelo

Mentori: doc.art. Mia Elezović, Filip Novosel, ass

 

 1. 6. J.S.Bach suita za lutnju, bwv 997 gigue, double

    Anđela Jelavić, gitara

Mentor: Xhevdet Sahatxhija, umjetnički savjetnik

 

 1. P. Creston: Sonata op. 19 I. With vigor

   Marko Kralj, brač

   Vedrana Matić,  klavir

Mentori: Vladimir Vladimirov, vrhunski umjetnik, Darko Čuvidić, ass.,

Yuliya Krasnitskaya, umj.sur

 

 1. Johann Sebastian Bach: Toccata u e-molu BWV 914

Marijan Rugani, klavir

Mentorica: Yuliya Krasnitskaya, umj. Suradnica

 

 1. Johannes Brahms: Sonata za violinu i klavir u d-molu, br. 3, Op.108 

II. stavak Adagio

III. stavak Un poco presto e con sentimento

IV. stavak Presto agitato

Ema Kurtanjek, klavir

Kiril Naumov, viši umj. suradnik, violina

Mentor: Yuliya Krasnitskaya, umj. Suradnik

 

 1. J. S. Bach: Partita II, BWV 1004; Allemande

     Borna Valentić, gitara

Mentori: Xhevdet Sahatxhija, umjetnički savjetnik

Juraj Majstorović, asistent

 

 1. Ante Grgin: “Balada za violinu i klavir”

Danijela Jari, bisernica

    klavirska pratnja – Matea Matić

Mentori: Vladimir Vladimirov, vrhunski umjetnik,  Darko Čuvidić, asistent

 

 1. Stjepan Šulek: Tri trubadurske – II Sonet

    Marija Bilić, gitara

    Mentori: Xhevdet Sahatxhija, umjetnički savjetnik,

Juraj Majstorović, asistent

 

 1. Andrey Byzov: Sha shtil, obrada: Roberto Hren

     Elizabeta Jakobović, bisernica

     Matea Matić, klavir

Mentori: Vladimir Vladimirov, vrhunski umjetnik, Darko Čuvidić, asistent

 

11 .  Frank Martin: Quatre pieces breves; 3. Plainte  4. Comme Une Gigue

        Domagoj Vuković, gitara

Mentor; Petar Čulić, umj. Suradnik

 

 1. A. Cigankov – Varijacije na temu “Mar djandja”

     Sebastian Kovačević, brač

     Korepetitorica:Matea Matić, asistent

Mentori: Vladimir Vladimirov, vrhunski umjetnik, Darko Čuvidić, asistent

 

 1. Johann Sebastian Bach: Suita u E-duru BWV 1006a – III. Gavotte en Rondeaux

       Dora Pejačević: Ruža (obr. Xhevdet Sahatxhija)

Vanesa Iličić, gitara

Mentor: umj. savj. Xhevdet Sahatxhija, umjetnički savjetnik

 

Organizacijski tim Koncertnog intermezza: dr. sc. Blanka Gigić Karl, doc. art. Ana Horvat, Darko Čuvidić, asistent, doc. dr. sc. Damir Šebo, dr. sc. Snježana Barić-Šelmić

 

Koncertni intermezzo vol. 18 – programska knjižica

 

 

Podijeli...