izv. prof. dr. sc. Katarina Žeravica

Posted on

konzultacije: srijeda / 9 — 10 sati
kabinet: broj 41, adresa: Trg Sv. Trojstva 3
kontakt e-mail: kzeravica@aukos.hr

Izv. prof. dr. sc. Katarina Žeravica (1982., Đakovo) diplomirala je engleski jezik i književnost i njemački jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Osijeku 2006. godine, gdje upisuje poslijediplomski doktorski studij Književnost i kulturni identitet. U svibnju 2014. obranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Ironija i satira u dramskim djelima Maxa Frischa“ pod mentorstvom izv.prof.dr.sc. Borisa Dudaša (Filozofski fakultet u Rijeci). Od akademske godine 2007./2008. zaposlena je na Umjetničkoj akademiji u Osijeku kao asistent za teatrologiju, od 2014. kao poslijedoktorandica, a od srpnja 2017. zaposlena je na Odsjeku za primijenjenu umjetnost pri Umjetničkoj akademiji u Osijeku (od travnja 2018. preimenovanu u Akademija za umjetnost i kulturu) u znanstveno-nastavnom zvanju docenta iz teatrologije i dramatologije gdje predaje obavezne kolegije „Povijest i teorija scenografije 1, 2, 3, i 4“ te „Povijest i teorija kostimografije 1, 2, 3 i 4“. Dobitnica je jednogodišnje stipendije za izradu doktorske disertacije na Wirth Institutu, Sveučilište Alberta, Edmonton, Kanada u godini 2011-2012. Tri puta je bila dobitnica Erasmus+ stipendije za stručno usavršavanje u inozemstvu 2011., 2015. i 2017. (Leeds – Manchester, Engleska). Kao studentica boravila je na kraćim stipendijama (dvotjednim i mjesečnim) u Njemačkoj (Bamberg) i Austriji (Beč i Graz). Također je boravila u Berlinu (siječanj 2017.; sufinanciranje Hrvatski centar ITI) te u Beču (22.7.2018.-4.8.2018.; stipendija Österreichische Gesellschaft für Literatur) na istraživačkim stipendijama.
Objavljuje stručne i znanstvene radove, sudjeluje u znanstvenostručnim projektima, festivalima kazališne umjetnosti i izvedbenih umjetnosti te na raznim stipendijama, znanstvenim i stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Pedagoški i znanstveno-istraživački interesi: povijest i teorija drame i kazališta, dramska književnost, povijest i teorija kazališne scenografije i kostimografije te europska plesna umjetnost 20. stoljeća.

BIOGRAFIJA

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

Google Znalac