/ Misija

Naša je MISIJA promicati vrijednosti visokog obrazovanja na tragu europske umjetničke i humanističke tradicije izvođenjem vrhunskih umjetničkih, znanstvenih i obrazovnih programa, uz istodobno očuvanje i prezentaciju kulturoloških, umjetničkih i regionalnih posebnosti te stvaranje poticajnog okružja za osobnu afirmaciju studenata, nastavnika i svih zaposlenika.

 

/ Vizija

Naša je VIZIJA postati vodećom regionalnom visokoobrazovnom ustanovom na području umjetničke prakse i teorije, kulturalnih studija i kreativnih industrija kroz razvoj općih i stručnih vještina i kompetencija studenata, koje će im omogućiti sudjelovanje na tržištu rada te ih pripremiti za aktivnu ulogu u razvoju kreativnog i tolerantnog društva.