/ Misija

Naša je MISIJA promicati vrijednosti visokog obrazovanja na tragu europske umjetničke i humanističke tradicije izvođenjem vrhunskih umjetničkih, znanstvenih i obrazovnih programa, uz istodobno očuvanje i prezentaciju kulturoloških, umjetničkih i regionalnih posebnosti te stvaranje poticajnog okružja za osobnu afirmaciju studenata, nastavnika i svih zaposlenika.


Our MISSION is promotion of higher education values on the trail of European artistic and humanistic traditions through implementation of quality art, science and study programmes, while preserving and presenting cultural, artistic and regional particularities as well as creating stimulating environment for personal affirmation of students, teachers and all employees alike.

/ Vizija

Naša je VIZIJA postati vodećom regionalnom visokoobrazovnom ustanovom na području umjetničke prakse i teorije, kulturalnih studija i kreativnih industrija kroz razvoj općih i stručnih vještina i kompetencija studenata, koje će im omogućiti sudjelovanje na tržištu rada te ih pripremiti za aktivnu ulogu u razvoju kreativnog i tolerantnog društva.


Our VISION is to become a leading regional higher education institution in the field of artistic practice and theory, cultural studies and creative industries through development of general and specific skills and competencies of students that will enable them to partake in the labour market and prepare them for an active roll in the development of creative and tolerant society.