/ Nastavni kalendar

Akademska 2023./2024. godina

 1. Nastava na sveučilišnim prijediplomskim studijima, sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijima, sveučilišnim diplomskim studijima te stručnim prijediplomskim studijima i stručnim diplomskim studijima koji se izvode na sveučilišnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2023./2024. godini započinje 2. listopada 2023. godine.
 2. Nastava u zimskom semestru u akademskoj 2023./2024. godini izvodi se od 2. listopada 2023. godine do 21. prosinca 2023. godine te od 8. siječnja do 26. siječnja 2024. godine.
 3. Božićni i novogodišnji blagdani traju od 22. prosinca 2023. godine do 5. siječnja 2024. godine.
 4. Zimski ispitni rok traje od 29. siječnja do 23. veljače 2024. godine.
 5. Nastava u ljetnom semestru u akademskoj 2023./2024. godini izvodi se od 26. veljače do 7. lipnja 2024. godine.
 6. Ljetni ispitni rok traje od 10. lipnja do 12. srpnja 2024. godine.
 7. Jesenski ispitni rok traje od 26. kolovoza do 27. rujna 2024. godine.
 8. Sveučilišne sastavnice koje u akademskoj 2023./2024. godini izvode nastavu u turnusima ili blok nastavu, mogu organizirati nastavu u kraćem vremenu od vremena koje je utvrđeno za izvođenje nastave u zimskom i ljetnom semestru u točkama 2. i 5. ove Odluke.
 9. Sveta misa povodom početka nove akademske 2023./2024. godine održat će se 8. listopada 2023. godine, a Sveta misa zahvalnica za kraj akademske godine održat će se 9. lipnja 2024. godine.

Nastavni kalendar za akademsku 2023.-2024.

 

Akademska 2022./2023. godina

 1. Nastava na preddiplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima te na preddiplomskim stručnim studijima koji se izvode na znanstveno — nastavnim i umjetničko/znanstveno-nastavnoj sastavnici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2022. /2023. godini započinje 3. listopada 2022. godine.
 2. Nastava u zimskom semestru u u akademskoj 2022./2023. godini održava se od 3. listopada 2022. godine do 27. siječnja 2023. godine.
 3. Božićni i novogodišnji blagdani traju od 24. prosinca 2022. godine do 6. siječnja 2023. godine.
 4. Zimski ispitni rok traje od 30. siječnja do 24. veljače 2023. godine.
 5. Nastava u ljetnom semestru u u akademskoj 2022./2023. godini održava se od 27. veljače do 9. lipnja 2023. godine.
 6. Ljetni ispitni rok traje 0d 12. lipnja do 14. srpnja 2023. godine.
 7. Jesenski ispitni rok traje od 28. kolovoza do 29. rujna 2023. godine.
 8. Znanstveno — nastavne sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koje u akademskoj 2022./2023. godini izvode nastavu u turnusima ili blok nastavu, mogu organizirati nastavu u kraćem vremenu nego kako je utvrđeno u točkama 2. i 5. ove Odluke.
 9. Sveta misa povodom početka nove akademske 2022./2023. godine održat će se 9. listopada 2022. godine, a misa zahvalnica za kraj akademske godine održat će se 9. srpnja 2023. godine.

Odluka o akademskom nastavnom kalendaru za akademsku 2022.-2023.

 

Akademska 2021./2022. godina

1. Nastava na sveučilišnim preddiplomskim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim studijima, te na stručnim studijima koji se izvode na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2020./2021. godini za započinje 1. listopada 2021. godine.

2. Nastava u zimskom semestru održava se od 1. listopada do 24. prosinca 2021. godine, te od 7. siječnja do 28. siječnja 2022. godine.

3. Božićni i novogodišnji blagdani traju od 25. prosinca 2021. do 5. siječnja 2022. godine.

4. Zimski ispitni rok traje od 31. siječnja do 25. veljače 2022. godine.

5. Nastava u ljetnom semestru održava se od 28. veljače do 10. lipnja 2022.g.

6. Ljetni ispitni rok traje od 13. lipnja do 15. srpnja 2022. g.

7. Jesenski ispitni rok traje od 29. kolovoza do 30. rujna 2022.g.

8. Znanstveno-nastavne sastavnice: Medicinski fakultet i Odjel za biologiju, koje u akademskoj godini 2021./2022. izvode nastavu u turnusima ili blok nastavu mogu organizirati nastavu u kraćem vremenu od utvrđenog u točkama 2. i 5. ove Odluke.

9. Akademska misa na početku akademske godine 2021./2022. je 12. listopada 2021. godine, a na kraju nastave u akademskoj 2021./2022. godini akademska misa je 12. lipnja 2022. godine.

Odluka o nastavnom kalendaru za ak. 2021.-2022.