/ Nastavni kalendar

1. Nastava na sveučilišnim preddiplomskim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim studijima, te na stručnim studijima koji se izvode na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2020./2021. godini za započinje 1. listopada 2020. godine.

2. Nastava u zimskom semestru održava se od 1. listopada do 23. prosinca 2020. godine, te od 7. siječnja do 22. siječnja 2021. godine.

3. Božićni i novogodišnji blagdani traju od 24. prosinca 2020. do 5. siječnja 2021. godine.

4. Zimski ispitni rok traje od 25. siječnja do 19. veljače 2021. godine.

5. Nastava u ljetnom semestru održava se od 22. veljače do 4. lipnja 2021.g.

6. Ljetni ispitni rok traje od 7. lipnja do 9. srpnja 2021. g.

7. Jesenski ispitni rok traje od 30. kolovoza do 30. rujna 2021.g.

8. Znanstveno-nastavne sastavnice: Medicinski fakultet i Odjel za biologiju, koje u akademskoj godini 2020./2021. izvode nastavu u turnusima ili blok nastavu mogu organizirati nastavu u kraćem vremenu od utvrđenog u točkama 2. i 5. ove Odluke.

9. Akademska misa na početku akademske godine 2020./2021. je 11. listopada 2020. godine, a na kraju nastave u akademskoj 2020./2021. godini akademska misa je 13. lipnja 2021. godine.

Odluka o nastavnom kalendaru za ak. 2020.-2021.