Natječaj 25.10.2019.

Posted on Posted in Natječaji

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU

objavljuje
ISPRAVAK NATJEČAJA

za izbor jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti na neodređeno vrijeme na 50% radnog vremena objavljenog 18. listopada 2019. godine u „Narodnim novinama“ br. 99/19., „Zadarskom listu“, službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – regionalni ured Osijek, Internet stranici Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pod točkom 1., kako slijedi:
Ispravljena točka 1. glasi:
1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog
profesora iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti na neodređeno vrijeme na 50%
radnog vremena

U ostalom dijelu Natječaj se ne mijenja.
Prijave na Natječaj s dokumentacijom za ispravljenu točku 1. podnose se u roku od trideset (30) dana od dana objave ispravka Natječaja na adresu:

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,

Kralja Petra Svačića 1/F,

31000 Osijek,

s naznakom „Natječaj za izvanrednog profesora na 50% radnog vremena“.

Podijeli...