Slider

/ O Akademiji

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku je umjetničko-nastavna i znanstveno- nastavna visoko obrazovna institucija nastala 2018. godine spajanjem Umjetničke akademije i Odjela za kulturologiju osječkog Sveučilišta.

Institucija je to koja stvara trendove i mijenja perspektive, otvorena za najrazličitije profile studenata i kontinuirano poticanje razvoja njihovih interesa.

Akademija je danas visoko učilište koje ustrojava i izvodi sveučilišne studije ­ prijediplomske, diplomske i specijalističke studije vizualne, glazbene, kazališne i primijenjene umjetnosti, medijske kulture i kulturalnog menadžmenta te kreativnih terapija i odnosa s javnošću i komunikologije ­ potiče i promovira znanstveni, obrazovni i umjetnički rad u više područja.

Nastoji se pozicionirati kao središnja ustanova visokog obrazovanja umjetničkog i znanstvenog profila, kako u regionalnom tako i u nacionalnom prostoru, ponajprije prepoznajući potrebu tržišta rada za visokoobrazovanim djelatnicima iz područja kulture, medija i kreativnih industrija, ali i činjenicu kako se budućnost svakog društva i nacije temelji na oblikovanju društveno odgovornih, kritički raspoloženih i široko obrazovanih mladih ljudi koji će znati pronaći odgovore na pitanja koja još nisu niti postavljena.

U Strategiju razvoja Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku od 2023. godine implementirane su i smjernice razvoja održivosti u umjetnosti i kulturi u svim područjima djelovanja: podučavanja i učenja, znanstvenih i umjetničkih istraživanja, poslovne strategije, umjetničkih i kulturnih praksi, aktivno uključujući i dosege iz područja novih tehnologija.

Prostori u kojima djeluje nalaze se u nekoliko zgrada u sklopu osječkog Sveučilišnog kampusa te u zgradi Rektorata u Tvrđi.

Akademija se različitim umjetničkim i znanstvenim projektima regionalnog, nacionalnog i međunarodnog karaktera  predstavlja zajednici od početka svojega djelovanja, a što se može vidjeti i na:

http://www.uaos.unios.hr/ured-za-znanost-umjetnost-programe-projekte-eu-i-meduinstitucijsku-suradnju/