/ KNJIŽNICA / UPUTE KORISNICIMA
Pravilnici, uvijeti...

UVJETI UPISA
- Članom Knjižnice Umjetničke akademije u Osijeku može postati svaki student, profesor i djelatnik Umjetničke akademije u Osijeku.
- Prilikom upisa potrebno je predočiti indeks, broj mobilnog telefona, mail adresu, naziv studijske grupe i godinu studija.
- Članska iskaznica vrijedi godinu dana, istječe po završetku svakog jesenskog ispitnog roka i članstvo je besplatno.
- Korištenje građe i usluga knjižnice obavlja se isključivo uz predočenje vlastite članske iskaznice.
- Gubitak članske iskaznice korisnik je dužan odmah prijaviti Knjižnici, a izrada nove iskaznice stoji 5,00kn.

UVJETI POSUDBE
- Pravo na korištenje i usluge Knjižnice bez naknade imaju sljedeći korisnici
- svi zaposlenici Umjetničke akademije;
- redovni studenti Umjetničke akademije u Osijeku;
- znanstvenici drugih znanstvenih ustanova;
- znanstveni i kulturni djelatnici Osječko-baranjske županije;
- zaposlenici svih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.
- studenti svih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

Posudba
- Posudba se obavlja isključivo uz predočenje iskaznice.
- Iskaznica se ne posuđuje drugima jer za knjige odgovara vlasnik iskaznice.
- Izvan Knjižnice može se redovito posuđivati knjižna i neknjižna građa koja se nalaze u fondu Knjižnice.
- Za korištenje izvan prostorija Knjižnice korisnici mogu posuditi odjednom (istodobno) 3 različita naslova.
- Ne mogu se posuditi više primjeraka istoga naslova.

Rok posudbe:
- za knjige: 14 dana;
- za video-kasete i DVD-e: 3 dana;
- za audio kasete, CD-e i CD-romove: 7 dana;
- za notna izdanja: 30 dana.
- Produženje roka posudbe treba zatražiti prije isteka roka posudbe.
- Rok posudbe može se produžiti samo jednom i to na dodatnih 14 dana.
- Ako je potražnja za nekom knjižničnom građom povećana, knjižničar je ovlašten prilikom posudbe skratiti korisniku vrijeme korištenja.
- U slučaju prekoračenja roka posudbe, korisnik je dužan platiti zakasninu prema važećem cjeniku Knjižnice, 0,50kn po danu zakasnine za svaku jedinicu građe.
- Ako član izgubi ili jako ošteti posuđenu građu, dužan je nadoknaditi istom ili novcem.
- Sva dugovanja Knjižnici moraju se podmiriti prije upisa u višu akademsku godinu ili prije obrane završnog/diplomskog rada.

Izvan Knjižnice ne posuđuje se sljedeća građa:
- referentna literatura (rječnici, enciklopedije,leksikoni, priručnici, bibliografije, imenici, atlasi itd.);
- časopisi;
- diplomski radovi;
- završni radovi;
- rukopisi;
- neobjavljeni dramski tekstovi;
- video zapisi studentskih ispita;
- građa posuđena međuknjižničnom posudbom.

KORIŠTENJE ČITAONICE I RAČUNALNE I AV OPREME
Računalna oprema Knjižnice koristi se za:
- pretraživanje baza podataka lokalno i daljinski dostupnih iz Knjižnice;
- pretraživanje javnih informacijskih izvora na Internetu;
- ispis dokumenata po važećem cjeniku Knjižnice (crno bijeli ispis je 1,00kn po stranici; ispis u boji je 2,00kn po stranici);
- korištenje predinstaliranih programa na računalima;
- zapisivanje podataka na magnetske i optičke medije;
- edukaciju.

PRAVILNIK o radu knjižnice možete pročitati ovdje.

Slider