Održavanje II. jesenskoga roka za upise na diplomske studije na Odsjeku za kulturu, medije i menadžment

Posted on Posted in Kultura_kreativne_obavijesti, Upisi

Obavijest o održavanju II. razredbenoga roka (II. jesenski rok)

za upise na diplomske sveučilišne studije na Odsjeku za kulturu, medije i menadžment

na Akademiji za umjetnost i kulturu

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

Prijave za II. razredbeni rok za upis studenta u I. godinu diplomskih studija održat će se za sljedeće studijske programe:

 • Diplomski sveučilišni studij Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama / jednopredmetni ili dvopredmetni
 • Diplomski sveučilišni studij Mediji i odnosi s javnošću / jednopredmetni ili dvopredmetni

Jednopredmetni / dvopredmetni studij

Diplomske sveučilišne studije moguće je upisati kao jednopredmetne ili dvopredmetne studije.

Jednopredmetne ili dvopredmetne diplomske sveučilišne studijeMenadžment u kulturi i kreativnim industrijama i Mediji i odnosi s javnošću mogu upisati:

 1. Sveučilišni prvostupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni interdisciplinarni studij Kulturologije; smjer: Kulturalni menadžment, Medijska kultura i Knjižničarstvo;
 2. Sveučilišni prvostupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja društvenih i humanističkih znanosti s nastavnim opterećenjem od najmanje 180 ECTS uz uvjet polaganja razlikovnih ispita;
 3. Sveučilišni prvostupnici koji su završili preddiplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih i humanističkih znanosti s nastavnim opterećenjem od najmanje 180 ECTS uz uvjet polaganja razlikovnih ispita;

 

 1. Prijave za razredbeni postupak

Prijave za razredbeni postupak za diplomske sveučilišne studije primaju se na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku u Uredu za studente, Trg Sv. Trojstva 3 (2. kat), Osijek, do 25. listopada 2019. godine putem Obrasca za prijavu razredbenog postupka koji se može dobiti u Uredu za studente za diplomske studije ili na mrežnoj stranici http://www.uaos.unios.hr/.

Uz prijave kandidati prilažu:

 • Svjedodžbu o završenom preddiplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Kulturologije snajmanje 180 ECTS bodova
 • Svjedodžbu o završenom preddiplomskom stručnom ili preddiplomskom sveučilišnom studiju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti sa 180 ECTS bodova
 • Uvjerenje o završenom preddiplomskom studiju ili dopunska isprava o studiju
 • domovnicu (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen; domovnica može biti generirana iz baze e-Građani), Hrvat koji nije državljanin Republike Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti
 • rodni list (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnoga lista neograničen; rodni list može biti generiran iz baze e-Građani), strani državljanin mora donijeti potvrdu o državljanstvu određene države
 • Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu 300,00 kn, uplaćenih na žiro-račun Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F, 31 000 Osijek,  IBAN: HR7323600001102689236, s naznakom “za razredbeni postupak”.

Detaljnije obavijesti o prijavama i upisima kandidati mogu dobiti na Akademiji za umjetnost i kulturu u Uredu za studente, na adresi Trg Sv. Trojstva 3 (2. kat), Osijek ili na telefon 031 224 224; 031 224 285; ili 031 224 288.

2. Razredbeni postupak

Razredbeni postupak sastoji se od utvrđivanja rang-liste kandidata na temelju ukupne srednje ocjene ispita tijekom preddiplomskog studija (zaokruženo na tri decimalna mjesta).

Rang-liste se utvrđuju za jednopredmetne i dvopredmetne diplomske sveučilišne studije Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama i Mediji i odnosi s javnošću.

 1. Rang liste

Prvi na listi je kandidat s najvećom ukupnom srednjom ocjenom ispita tijekom preddiplomskog studija, a dalje slijedom ostali kandidati prema redoslijedu ostvarene ukupne srednje ocjene.

Lista kandidata, koji su stekli pravo upisa na diplomski sveučilišni studij Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama, objavit će se 28. listopada 2019. godine. Rang lista bit će objavljena na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku.

 1. Upisi

Upis kandidata provest će se 29. listopada 2019.

Pravo upisa na redoviti ili izvanredni sveučilišni studij stječu kandidati prema postignutom mjestu na konačnoj rang – listi. Upisi se obavljaju nakon objavljivanja rezultata razredbenog postupka prema bodovnoj listi rezultata razredbenog postupka. Kandidati koji su stekli pravo na upis, a ne upišu se prema utvrđenom rasporedu, gube pravo na upis. Kandidati koji su stekli pravo upisa mogu se upisati u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama i/ili Mediji i odnosi s javnošću samo u tekućoj akademskoj godini.

>>>Prijava-za-DIPLOMSKE-STUDIJE-Odsjek-za-kulturu-medije-i-menadžment

 1. Razlikovni ispiti

Ukoliko kandidat nije završio preddiplomski sveučilišni studij Kulturologije, smjer Kulturalni menadžment, Medijska kultura ili Knjižničarstvo, povjerenstvo može procijeniti na osnovu prijepisa ocjena završenog preddiplomskog studija pristupnika da pristupniku nedostaju neke uvodne kompetencije za određene obavezne predmete propisane studijskim programom na diplomskoj razini. Povjerenstvo će izdati preporuku kojom pristupnika obavezuje da kroz određeni period savlada te nedostajuće kompetencije kroz sadržaj izbornih predmeta ponuđenih na samom studiju, a koji će se bodovati izvan obaveznih 120 ECTS-a tijekom predviđenog trajanja studija.

 1. Obavijesti

Detaljnije obavijesti o upisima kandidati mogu dobiti u Uredu za studente Akademije za umjetnost i kulturu, na adresi Trg Sv. Trojstva 3 (2. kat), Osijek ili na telefon 031 224 288 radnim danima u razdoblju od 8:00 do 15:00 sati.

Podijeli...