Osnove glume i lutkarstva

Posted on Posted in Razno

Završetkom ovog intenzivnog programa polaznici stječu osnovna znanja, vještine i sposobnosti iz područja glume i lutkarstva.

Osviješteni su na kojoj razini je trenutno njihov sluh i ritam. Različitim vježbama i zadacima razvijaju se njihove ritmičke i motoričke sposobnosti koje potom uče koristiti i u glumačkim i lutkarskim zadacima. Osim toga, stječu osnovna znanja o dramskom i lutkarskom teatru i animaciji, o tome što uopće te riječi znače, o tome kako oživiti neživi predmet te o tome po kojim karakteristikama treba birati određeni predmet i što te karakteristike znače. Postaju svjesniji neživog svijeta oko sebe koji njihova mašta potom uči oživiti. Počinju gledati predmete na potpuno nov način koji im razvija maštu. Sposobni su odabrati predmet s točnim karakteristikama i izraziti se kroz jednostavnu lutkarsku etidu.

Po završetku programa polaznici će biti sposobni odabrati predložak za manju glumačku cjelinu (monolog, poeziju) te kako ga realizirati. Bit će upoznati s osnovnim elementima glume, dobiti širi uvid u dramsku literaturu, te stručnu literaturu o umjetnosti glume i kazališta. Razumjet će osnovne principe lutkarske animacije te se upoznati s mnogostranošću uporabe različitih predmeta u svojim etidama. Posjedovat će osnovna znanja i vještine koje su neophodne za samostalno oblikovanje jednostavnih lutkarskih etida i shvatiti osnovne zakonitosti lutkarskog teatra.

Podijeli...