Otvoreni prvi pozivi u novom programu Kreativna Europa (2021. – 2027.) – potprogram Kultura

Posted on Posted in Ured za projekte i suradnju_obavijesti

Temeljem dokumenata Godišnji program rada Kreativne Europe za 2021.  dana 8. lipnja objavljeni su prvi natječajni

Pozivi za potprogram Kultura programa Kreativna Europa (2021-02027) u ovom programskom razdoblju:

 

  • Europski projekti suradnje (COOP1, COOP2, COOP3)
  • Europske mreže kulturnih i kreativnih organizacija (NET)

Smjernice Poziva su u skladu s općim su ciljevi Programa a to su:

  • promicanje europske suradnje u području kulturne i jezične raznolikosti te baštine;
  • povećanje konkurentnosti kulturnog i kreativnog sektora, posebice audiovizualnog sektora.

Pritom se vodi računa i o posebnim ciljevima Programa: unapređivanje gospodarske, socijalne i vanjske dimenzije suradnje na europskoj razini u cilju razvoja i promicanja europske kulturne raznolikosti i europske kulturne baštine, jačanje konkurentnosti europskog kulturnog i kreativnog sektora te jačanje međunarodnih kulturnih odnosa; promicanje konkurentnosti i prilagodljivosti europske audiovizualne industrije; promicanje političke suradnje i inovativnih mjera za potporu svim potprogramima, uključujući promicanje raznolikog i pluralističkog medijskog okruženja, medijske pismenosti i socijalne uključenosti.

Detalji ovog Poziva dostupni su na poveznici: KREATIVNA EUROPA

Podijeli...