Palača Slavonske generalkomande u osječkoj Tvrđi – kontekst i   valorizacija unutar hrvatske i srednjoeuropske barokne arhitekture

Posted on Posted in Ured za projekte i suradnju_UNIOS projekti

Voditelj projektaj:  doc. dr. sc. Margareta Turkalj Podmanicki

Sastavnica predlagatelja: Umjetnička akademija u Osijeku

Gosti istraživači: dr. sc. Katarina Horvat-Levaj, prof. dr. sc. Roko Žarnić

Institucija Gosta istraživača :   Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, Fakulteta za gradbeništo in geodezija Sveučilište u Ljubljani

      

Opis projekta

Nekadašnja palača Slavonske generalkomande (1723.-1765.) u osječkoj Tvrđi, danas sjedište Rektorata osječkog Sveučilišta, po svojoj monumentalnosti i arhitektonskoj kvaliteti pripada među najznačajnije spomenike barokne arhitekture u Hrvatskoj. Iako se smatra da je gradnju palače inicirao jedan od tada vodećih ljudi Habsburškog Carstva – princ Eugen Savojski, njezin projektant nije poznat. Međutim, način oblikovanja pročelnog portala (među najreprezentativnijim u kontinentalnoj Hrvatskoj) i veže – vestibula u prizemlju zgrade upućuju na srednjoeuropsko porijeklo projekta Slavonske generalkomande, koji se mogu usporediti s tadašnjim suvremenim ostvarenjima vodećih bečkih arhitekata. Građevina predstavlja važan dio povijesti hrvatske barokne arhitekture i zasigurno pripada srednjoeuropskom baroknom korpusu. Unatoč tomu što se radi o građevini iznimne arhitektonske vrijednosti, o kontekstu njezine gradnje i porijekla projekta ne zna se gotovo ništa. Cilj projekta je bio istražiti navedeno te građevini dati primjereno mjesto unutar hrvatske i srednjoeuropske barokne arhitekture. U okviru istraživanja povijesna građevina je digitalno dokumentirana te izrađen digitalni model

Podijeli...