Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu

Posted on Posted in Ured za projekte i suradnju_obavijesti

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (‘Narodne novine’, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (‘Narodne novine’, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu.

U Program javnih potreba, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi te ocjenom izvršenja dosadašnjih ugovornih obveza korisnika prema Ministarstvu kulture, uvrstit će se programi:

– redovne djelatnosti udruga u kulturi

– dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti

– glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti

– kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog)

– vizualnih umjetnosti

– inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi

– monografija iz područja kulture i umjetnosti

– knjižnične djelatnosti

– potpore izdavanju knjiga

– izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija

– književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga

– književnih programa u knjižarama

– muzejske djelatnosti

– zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine

– zaštite i očuvanja podvodne arheološke baštine

– zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara

– zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara

– zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara

– digitalizacije kulturne baštine

– međunarodne kulturne suradnje

– izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja kulturne infrastrukture.

Prijave se podnose putem interneta na odgovarajućim obrascima (za svako programsko područje posebna e-prijavnica te za međunarodnu kulturnu suradnju za svaku zemlju posebna e-prijavnica) koji su dostupni na stranicama Ministarstva: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica. Uz svaku elektronički popunjenu e-prijavnicu potrebno je učitati odnosno pohraniti svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.

Prijave se podnose u razdoblju od 4. rujna do 4. listopada 2019. godine.

Detalji natječaja dostupni su na poveznici:https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=23296

Podijeli...