Predstavljen program Građani, jednakost, prava i vrijednosti na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku

Posted on Posted in Kultura_kreativne_obavijesti, Studenti obavijesti, Znanost / istraživanja / centri

U utorak, 17. siječnja 2023., na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku Saša Šegrt, savjetnica u Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske, predstavila je novi program Europske unije nazvan Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values – CERV). Predstavljanju je bio nazočan dio nastavnika i djelatnika Akademije te studenti 1. i 2. godine prijediplomskoga studija Kultura, mediji i menadžment.
Europska unija temelji se na zajedničkim vrijednostima poštovanja ljudskih prava, slobode, demokracije, jednakosti i vladavine prava. Te su vrijednosti zajedničke državama članicama u društvu u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i rodna ravnopravnost. Novi program Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti osmišljen je kao podrška aktivnostima usmjerenim na promociju i jačanje ovih vrijednosti, očuvanje i daljnji razvoj otvorenih, demokratskih, ravnopravnih i uključivih društava te poticanje aktivnog građanskog i demokratskog sudjelovanja.
Gošća iz Ureda za udruge Vlade RH, koji je nacionalna kontakt točka programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) 2021. – 2027., predstavila je CERV program i pojasnila kako on podupire ciljeve Europske komisije u razdoblju od 2021. do 2027. godine.
Uz osnovne značajke programa – njegove ciljeve i tematska područja, strukturu i način prijave te mogućnosti financiranja za aktivnosti udruga mladih i ostalih organizacija civilnog društva i akademske zajednice – u okviru izlaganja predstavljeni su i konkretni primjeri dobre prakse u Hrvatskoj i Europi. „Svrha izlaganja bila je podići svijest o značaju povezivanja kulture i umjetnosti, građanskog angažmana i lokalnih politika te očekujemo kako će primjeri dobre prakse poslužiti sudionicima kao inspiracija za promišljanje vlastitih ideja i uključivanje u kreativno rješavanje lokalnih izazova uz prožimanje umjetničkoga, društvenoga, humanističkoga te znanstvenog područja“, istaknula je Saša Šegrt.
Predstavljanje je bilo organizirano u okviru aktualnoga Akcijskog plana i projektnih aktivnosti Akademije.

Podijeli...