Prof. dr. sc. Dejana Bouillet

Posted on Posted in Razno

Prof. dr. sc. Dejana Bouillet (socijalna pedagoginja) redovita je profesorica u trajnom zvanju. Zaposlena je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu istog sveučilišta. Bavi se istraživanjima raznorodnih aspekata socijalne i inkluzivne pedagogije, istražujući i poučavajući širok spektar etioloških, fenomenoloških i intervencijskih aspekata rizika socijalne isključenosti djece i mladih, osobito u obrazovnom kontekstu. Bila je članica Upravnog odbora Hrvatske udruge socijalnih pedagoga u jednom mandatu, a trenutno obnaša funkciju članice predsjedništva Hrvatskog udruženja za obrazovna istraživanja. Također je predsjednica Etičkog odbora Hrvatske komore socijalnih pedagoga. Članica je Povjerenstva za polaganje stručnih ispita socijalnih pedagoga zaposlenih u obrazovnom sustavu (za osnovne i srednje škole). Autorica je tri sveučilišna udžbenika, 11 priručnika i stručnih knjiga te stotinjak znanstvenih radova. Dobitnica je dvije posebne dekanove nagrade za izniman znanstveni doprinos (za 2016. i 2019. godinu).

 

Podijeli...