prof. dr. sc. Siniša Opić – životopis

Posted on Posted in Uncategorized

Siniša (Josip) Opić rođen je 1973. godine u Pakracu. Diplomirao je 1996. godine na Filozofskome fakultetu – Pedagogijske znanosti u Zagrebu. Iste godine upisao je poslijediplomski studij na Edukacijsko-rehabilitacijskome fakultetu, smjer poremećaji u ponašanju. Nakon položenih diferencijalnih ispita magistrirao je 1999. godine. Godine 2007. doktorirao je na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za pedagogiju, gdje od 2006. godine radi kao vanjski suradnik. Od 2009. godine zaposlen je kao docent (danas redoviti profesor) na Učiteljskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od akademske godine 2018./2019. dekan je Učiteljskoga fakulteta u Zagrebu.

Osim rada na Sveučilištu, 11 godina radio je kao učitelj/nastavnik u osnovnim i srednjim školama. Na Učiteljskome fakultetu izvodi nastavu na Odsjeku za učiteljske studije, na odsjeku Ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja te na Odsjeku za obrazovne studije. Izvoditelj je nastave na sve tri lokacije – Čakovec, Petrinja i Zagreb. Osim na matičnome fakultetu, također je (ili je bio) predavač i/ili vanjski suradnik na: Prirodoslovno-matematičkome fakultetu, Filozofskome fakultetu, Akademiji likovnih umjetnosti, Muzičkoj akademiji, Akademiji dramske umjetnosti, Učiteljskome fakultetu u Gospiću (Sveučilište u Rijeci), Filozofskome fakultetu u Osijeku. Nastavu izvodi na preddiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima. Predavač je na doktorskome studiju pedagogije na Filozofskome fakultetu u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek te na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Gost predavač je na Brock University (Kanada), Pedagoškome fakultetu u Ljubljani i Mariboru (Slovenija), Macquarie University (Australija). Područje je znanstvenoga interesa kvantitativna metodologija istraživanja, statistika i didaktika. Mentor je desetinama studenata u izradi završnih i diplomskih te doktorskih radova. Recenzent je i/ili član uredništva više inozemnih i domaćih znanstvenih časopisa: Croatian Journal of Education, International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education(IJCRSEE), American Journal of Educational Research, The Holistic Approach to Environment Journal, IJACSA, The Science and Information (SAI), International Journal of Scientific Research in Information System and Engineering (IJSRISE), Acta Iadertina, Školski vjesnik. Također je bio recenzent nekoliko znanstvenih međunarodnih konferencija, udžbenika, projekata Fonda za razvoj Sveučilišta. Održao je pozvana predavanja na nekoliko domaćih i međunarodnih konferencija. Predsjednik je nekoliko svjetskih znanstvenih konferencija (3rd World Conference on Design, Arts and Education (DAE-2014), 4th World Conference on Design and Arts (WCDA-2015)). Objavio je više od 50 znanstvenih radova u domaćim i inozemnim časopisima. Studentska evaluacija rada nastavnika u zadnjih nekoliko akademskih godina pokazuje vrlo visoku ocjenu kvalitete nastave (mod = 5).

Popis radova: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=231642

Podijeli...