Program Kreativna Europa (2021. – 2027.) pomiče granice!

Posted on Posted in Ured za projekte i suradnju_obavijesti

1. Potpora za Europske mreže kulturnih i kreativnih organizacija 2021.

Potpora za jačanje kapaciteta kulturnih aktera za transnacionalno djelovanje

Potpora za Europske mreže odnosi se na transnacionalne projekte koji uključuju kulturne i kreativne organizacije iz različitih zemalja koje sudjeluju u Programu. Kroz ovaj Poziv će se pružiti potpora kulturnim organizacijama koje provode predstavničke mreže europskih kulturnih organizacija temeljene na članstvu i koje pokrivaju širok raspon zemalja sudionica Kreativne Europe. Mreže moraju imati zajedničku misiju, pravila upravljanja i prava i obveze članova, koji su formalno uspostavljeni (u “statutima” ili ekvivalentno) i dogovoreni. Mreže trebaju biti sastavljene od koordinacijskog tijela i njenih članova.

Procjena je kako će se podržati 30 europskih mreža s ukupnim proračunom od EUR 27.000.000.

Rok za prijave je 26. kolovoza 2021. godine do 17:00 CET.

Detalji ovog Poziva dostupni su na poveznici: http://deskkultura.hr/hr/natjecaji/natjecaji/potpora-za-europske-mreze-kulturnih-i-kreativnih-organizacija-2021

 

2. Potpora za Europske projekte suradnje 2021.

Potpora za Europske projekte suradnje odnosi se na transnacionalne projekte koji uključuju kulturne i kreativne organizacije iz različitih zemalja koje sudjeluju u Programu. Kroz ovaj Poziv će se pružiti kulturnim organizacijama svih veličina mogućnost koprodukcije, suradnje, eksperimentiranja, inovacija, mobilnosti i razmjene znanja i iskustava. Cilj ovog Poziva je osigurati bolji pristup europskoj kulturi i umjetničkim djelima i promovirati inovacije i kreativnost.

Projekti mogu obuhvaćati jedan ili više kulturnih i kreativnih sektora i biti interdisciplinarni.

Projektni prijedlozi mogu se baviti jednim (najviše dva) od navedenih prioriteta:

  1. publika
  2. socijalna inkluzija
  3. održivost
  4. nova tehnologija
  5. međunarodna dimenzija
  6. posebni sektorski prioritet (područje knjige, glazbe, arhitekture, kulturne baštine)

Za ovaj Poziv na dostavu prijedlogu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu EUR 60.942.906

Rok za prijave je 7. rujna 2021. godine do 17:00 CET.

Detalji ovog Poziva dostupni su na poveznici: http://deskkultura.hr/hr/natjecaji/natjecaji/potpora-za-europske-projekte-suradnje-2021

 

3. Potpora za Kreativni inovativni laboratorij 2021.

Potpora za Kreativni inovativni laboratorij provodi se u okviru Međusektorskog potprograma programa Kreativne Europe koji obuhvaća djelovanja u svim kulturnim i kreativnim sektorima uključujući i audiovizualni.

Prioriteti Međusektorskog potprograma su:

  • pružanje potpore međusektorskoj transnacionalnoj suradnji u području politika, suradnji u pogledu promicanja uloge koju kultura ima u socijalnom uključivanju i suradnji u pogledu umjetničke slobode, promicanja vidljivosti Programa i pružanje potpore prenosivosti rezultatâ Programa;
  • poticanje inovativnih pristupa stvaranju, distribuciji i promidžbi sadržaja te pristupanju sadržaju u kulturnim i kreativnim sektorima i drugim sektorima, među ostalim uzimanjem u obzir digitalizaciju, obuhvaćajući i tržišnu i netržišnu dimenziju;
  • promicanje međusektorskih aktivnosti usmjerenih na strukturne i tehnološke promjene s kojima se suočavaju mediji, uključujući poticanje slobodnog, raznolikog i pluralističkog medijskog okruženja, kvalitetnog novinarstva i medijske pismenosti, među ostalim u digitalnom okruženju;
  • pružanje potpore uspostavi deskova Programa u zemljama sudionicama i aktivnostima deskova Programa te poticanje prekogranične suradnje i razmjene najboljih praksi u kulturnim i kreativnim sektorima.

Za ovaj Poziv na dostavu prijedlogu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu EUR 6.320.000. 

Rok za prijave je 5. listopada 2021. godine do 17:00 CET

Detalji ovog Poziva dostupni su na poveznici: http://deskkultura.hr/hr/natjecaji/natjecaji/potpora-za-kreativni-inovativni-laboratorij-2021

 

Podijeli...