Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027. – objava 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga

Posted on Posted in Ured za projekte i suradnju_obavijesti

Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027. otvorio je prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga kroz koji nudi financijsku potporu transnacionalnim projektima koji pridonose razvoju inovativnije, održivije i uključivije dunavske regije.

Program predstavlja platformu za suradnju na strateškim područjima unutar dunavske regije između zemalja članica EU i susjednih zemalja, a u teritorijalnom smislu obuhvaća devet članica Europske unije (Austriju, Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Mađarsku, Rumunjsku, Slovačku,Sloveniju i Njemačku) te pet država nečlanica (Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju, Moldaviju i Ukrajinu).

U novom programskom razdoblju program će financirati projekte koji se između ostaloga bave povećanjem istraživačkih i inovacijskih kapaciteta, usvajanjem naprednih tehnologija, promicanjem obnovljive energije, prilagodbom klimatskim promjenama i jačanjem zaštite okoliša te biološke raznolikosti. Financirati će se i projekti povećanja učinkovitosti tržišta rada i pristupa visokokvalitetnom zapošljavanju, poboljšanja pristupa obrazovanju, kao i jačanju uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, društvenoj uključenosti i društvenim inovacijama.

Cilj prvog poziva je na početku programske perspektive ponuditi širok tematski raspon za najveći mogući broj zainteresiranih dionika. U tom smislu za prijavitelje su otvorena sva 4 tematska prioriteta dok vrijednost poziva iznosi oko 92 milijuna eura EU sredstava uz stopu sufinanciranja od 80% i maksimalno trajanje projekata od 30 mjeseci.

Otvoreni prioriteti:

  • Prioritetna os 1 – Pametnija dunavska regija – 18,5 milijuna eura EU sredstava
  • Prioritetna os 2 – Zelenija dunavska regija – 35 milijuna eura EU sredstava
  • Prioritetna os 3 – Uključivija dunavska regija – 26 milijuna eura EU sredstava
  • Prioritetna os 4 – Bolje upravljana dunavska regija – 13 milijuna eura EU sredstava

Poziv je organiziran u dva koraka gdje se

  • U „Prvom koraku“ od prijavitelja traži dostava Iskaza interesa (Expression of Interest ili kraće EoI) u kojem se ocrtava intervencijska logika projektnog prijedloga i njegova strateška važnost dok se
  • U „Drugom koraku“ najbolji projektni prijedlozi iz prve faze pozivaju na podnošelje pune projektne prijave koja sadržava detaljnije informacije o projektu i čini osnovu za konačni odabir projekata za financiranje.

Poziv na dostavu Iskaza interesa je otvoren do 21. studenoga 2022. dok se poziv na podnošenje pune projektne prijave očekuje u proljeće 2023. godine. Samim time očekivani početak provedbe projekata planiran je za početak 2024. godine.

Projektni prijedlozi moraju uključivati minimalno 3 financijskih partnera iz minimalno 3 zemlje programskog područja. Prihvatljivi su projektni partneri s čitavog teritorija RH.

Izvor: https://razvoj.gov.hr/vijesti/program-transnacionalne-suradnje-dunavske-regije-2021-2027-objava-1-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga/5051

 

Dokumenti u vezi poziva i informacije o pripremnim događajima za prijavu prijedloga projekata dostupni su na poveznici : https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/first-call.

Podijeli...