/ Reakreditacija Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku

Agencija za znanost i visoko obrazovanje, u skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o sadržaju dopusnice, te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskih programa i reakreditaciju visokih učilišta provodi postupak reakreditacije visokih učilišta. Sva javna i privatna visoka učilišta prolaze postupak reakreditacije u petogodišnjim ciklusima.

Akreditacijski savjet Agencije za znanost i visoko obrazovanje donio je  Plan reakreditacije visokih učilišta u 2020. godini u kojem se nalazi i Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku.
Više o postupku, standradima za ocjenu kvalitete te općenito o novom modelu reakreditacije visokih učilišta  možete pročitati ovdje: https://www.azvo.hr/hr/vrednovanja/postupci-vrednovanja-u-visokom-obrazovanju/reakreditacija-visokih-ucilista