Službenik za zaštitu osobnih podataka

Posted on Posted in Razno

Na temelju članka 37., 38., i 39 Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 te članku 22. Statuta Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, Dekanica Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku je donijela Odluku o imenovanju Službenika za zaštitu osobnih podataka:

Anastazija Delalić, dipl oec., voditeljica Ureda za studente

E-pošta: anastazija.delalic@aukos.hr

Telefon: 031/253 300

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

  • informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz ove Uredbe te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka;
  • praćenje poštovanja ove Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije;
  • pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35.;
  • suradnja s nadzornim tijelom;
  • djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.
  • vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade.

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka na AUKOS

Podijeli...