Službenik za zaštitu osobnih podataka

Posted on Posted in Razno

Na temelju članka 37., 38., i 39 Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 te članku 22. Statuta Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, Dekanica Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku je donijela Odluku o imenovanju Službenika za zaštitu osobnih podataka:

Ines Šobota, dipl oec., stručna suradnica za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

E-pošta: ines.sobota@aukos.hr

Telefon: 031/253 333

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

  • VODI BRIGU O ZAKONITOSTI OBRADE OSOBNIH PODATAKA
  • OBAVLJA POSLOVE INFORMIRANJA I SAVJETOVANJA ODGOVORNIH OSOBA SVEUČILIŠTA I NJEGOVIH ZAPOSLENIKA KOJI NEPOSREDNO OBAVLJAJU OBRADU OSOBNIH PODATAKA O NJIHOVIM OBVEZAMA IZ OPĆE UREDBE I DRUGIH PROPISA IZ PODRUČJA ZAŠTITE PODATAKA
  • PRATI POŠTIVANJE OPĆE UREDBE TE DRUGIH PROPISA KOJI SE ODNOSE NA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
  • ZAPRIMA I ODGOVARA NA UPITE ISPITANIKA
  • PRUŽA SAVJETE VEZANO ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
  • SURAĐUJE S NADZORNIM TIJELOM
Podijeli...