Studentska keramičarska radionica – raKUA

Posted on Posted in Godišnji umjetnički i znanstveni projekti

Voditelj projekta: dr. art. Margareta Lekić, umj. sur.

Opis projekta

Projekt Studentska keramičarska radionica – raKUA, usmjerena je na edukativno-istraživačke prakse, kako bi se obogatile komunikacijske i edukacijske komponente u području suvremene keramike. Sudionici radionice bavili su se izradom umjetničkih predmeta u mediju keramike, a osnovna polazišta su eksperimentiranje tehnikom raku. Raku je japanska tehnika glaziranja i paljenja keramike koja potječe još iz 16. stoljeća. Predmeti zagrijani na 960°C, prekrivaju se lako zapaljivim materijalima kao što su piljevina, suho lišće, slama… Kako materijal gori bez prisustva kisika, dolazi do redukcije kisika pri čemu dolazi do posebnih efekata na glazuri, kakvi se ne mogu proizvesti niti jednom drugom tehnikom. Svaki predmet izrađen u raku tehnici jedinstven je i neponovljiv. Studenti su ovom tradicionalnom tehnikom i predmetima, mogli vidjeti formuliranje na relaciji između tradicionalne keramike i suvremene umjetnosti. Medij keramike u ovom segmentu sagledava se kao dio vizualne umjetnosti, u sklopu današnje suvremene umjetničke prakse.

Podijeli...