/ Studentska praksa

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku organizirala je razne oblike studentskih stručnih praksi koje se izvode sukladno specifičnostima studijskih programa. U pokušaju da se pomire zahtjevi tržišta, interesi studenata i temeljna uloga visokoškolskog obrazovanju u smislu prenošenja širokog spektra teorijskih znanja, Akademija je razvila balansirani sustav stručnih praksi koje su povezane s teorijskim i umjetničkim predmetima te se s njima nadopunjuju u realizaciji ukupnih ishoda studijskih programa. 

Na Akademiji se realiziraju sljedeći oblici stručne prakse: 

a) praksa koja podrazumijeva uključivanje studenata u profesionalne projekte Akademije i partnera izvan Akademije, 

b) praksa kojom studenti realiziraju dopunu pedagoško-psiholoških didaktičko-metodičkih kompetencija, a koja služi u svrhu stjecanja kompetencija za rad u reguliranim profesijama učitelja i nastavnika, 

c) praksa usmjerena na javnu prezentaciju umjetničkih radova koji su rezultat umjetničke nastave ili samostalnog studentskog rada, 

d) praksa u kojoj studenti indirektno sudjeluju u sadržajima kulturnih institucija koja putem pisanih izvješća i dnevnika praćenja analiziraju i procjenjuju, 

e) projektna praksa u svrhu  povezivanju studenata različitih studija u interdisciplinarne projektne timove koji pod mentorstvom nastavnika (nositelja projekta) zajednički stvaraju i realiziraju projekt.     

Studenti mogu realizirati studentsku praksu u institucijama, ustanovama, udrugama ili tvrtkama s kojima Akademija ima potpisan ugovor o suradnji uz obostranu privolu Akademije i odabrane institucije.    

Organizacija studentske prakse na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku