Sveučilišni udžbenici

Kroflin, Livija. Lutkarska čuda svijeta. Osijek : Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, 2023.

ISBN: 978-953-8181-50-4 (Sveučilišni udžbenik)

Biblioteka Ars academica

Knjiga Lutkarska čuda svijeta daje sustavan pregled svjetskog lutkarstva. Na putovanje lutkarskim svijetom autorica kreće tamo gdje je vjerojatno sve i počelo – u Aziji, da bi produžila u Afriku, Amerike i Australiju, upoznajući nas s različitim, pokatkad i oprečnim, pogledima na lutkarstvo i lutku. Pritom nas upoznaje ne samo s osnovnim karakteristikama lutkarstva pojedine sredine, već i s vjerskim, filozofskim, društvenim i inim idejama koje leže u njihovoj srži, bitno drukčijoj od naših europskih shvaćanja. I to je jedna od velikih vrijednosti ove knjige – ukazivanje na širinu, bogatstvo i različitosti lutkarstva što, pak, ukazuje na raznolikosti svijeta koji nas okružuje. Autorica lutkarskim čudima svijeta ne pristupa iz njihove perspektive, već iz one koju najbolje poznaje – naše, europske. To je sljedeća velika vrijednost ove knjige – čitanje neeuropskog lutkarstva europskim naočalama u isto nam vrijeme daje uvid u svjetska lutkarska čuda i komparaciju s našim europskim čudima, omogućujući nam da paralelno upoznajemo azijsko, afričko, australsko i američka lutkarstva, ali i bolje shvatimo naše europsko lutkarstvo, njegovu malenost i u njoj silnu veličinu. Još jedna vrijednost jest činjenica da je autorica prikupila golemu količinu reprezentativnog lutkarskog, teatrološkog, povijesnog, filozofskog, društvenog i geografskog materijala, pretočivši ga u jasan, razumljiv i pregledan tekst koji pristupa čitatelju intimno, osobnim anegdotama, zanimljivim štiklecima i duhovitim minijaturama. Tom pitkom bliskošću tekst se lakoćom uvlači pod kožu čitatelja.

Trojan, Ivan. Prijelom/Layout [: studija o hrvatskoj dramskoj moderni = A Study of Croatian Modernist Drama]. Osijek : Akademija za umjetnost i kulturu, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, 2020.

ISBN 978-953-8181-08-5 (Sveučilišni udžbenik)

Biblioteka Ars academica

Sedam studija Ivana Trojana koje analiziraju dramske i kazališne dosege hrvatske moderne u odnosu na bečki kulturni prostor pronalaze središte svog interesa u uskoj povezanosti kazališnih tema i dramske književnosti. Trojan temeljito istražuje manje poznate dijelove hrvatske dramske i kazališne povijesti u kojem se kazalište promatra kao složen mehanizam različitih struka, ali i kao važan društveni čimbenik koji se postavlja u odnos s društvenom zbiljom. U više je studija upozorio na manje poznate ili čak nepoznate dijelove dramskih opusa hrvatskih modernista, a bitno je pridonio i suvremenim znanstveno-teorijskim pristupom djelima hrvatskih dramatičara koji djeluju u prvoj četvrtini 20. stoljeća te time revalorizira njihovo djelo potičući kulturnu javnost na nova čitanja dramske produkcije koja se smatra estetski najkvalitetnijim pismom u povijesti hrvatske drame.

Kroflin, Livija. Duša u stvari : osnovne lutkarske tehnike i njihova primjena. Osijek : Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, 2020.

ISBN 978-953-8181-15-3 (Sveučilišni udžbenik)

Biblioteka Ars academica
Duša u stvari temeljna je i prva u Hrvatskoj sustavno napisana knjiga koja lutkarstvu prilazi s teatrološkog stajališta.Knjiga daje osnovni alat, da bi svi koji se bave lutkarstvom znali o čemu govore i kako da o tome govore. Opisane su različite vrste lutaka, dano je objašnjenje njihovog naziva (i eventualnih problema s nazivljem), kratak prikaz povijesnog razvoja s najvažnijim predstavnicima, a na kraju svakog poglavlja – to je ono čega u knjigama obično nema – govori se o poetici i primjeni pojedine lutkarske tehnike.Duša u stvari namijenjena je studentima lutkarstva ali i svima drugima koji se žele upoznati s lutkarstvom: studentima filozofskih i učiteljskih fakulteta i dramskih akademija, učiteljima i odgojiteljima, članovima školskih i drugih amaterskih družina, a koristit će i profesionalcima, pogotovo kritičarima i teatrolozima.Riječ je o udžbeniku koji daleko nadrasta vlastite odrednice, stručnoj literaturi koja stilskom opuštenošću razgrće uske okvire struke, koja na najbolji način spaja ozbiljnost teatrološkog istraživanja i radost lutkarske i scenske igre. Knjiga je pisana opuštenim, razgovornim stilom te protkana anegdotama, dosjetkama, zanimljivostima i digresijama, kojima se nastoji olakšati put kroz obilje podataka koje djelo, kao stručna literatura, dakako ima. Stvorena je tako komunikativna i čitka abeceda lutkarstva za neznalice, ali i za znalce.

Sablić Tomić, Helena. Kroćenje unutarnjeg nemira : ja, žena, prostor = Taming of restlessness : I, woman, space. Osijek : Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, 2018.

ISBN 978-953-8181-04-7 (Sveučilišni udžbenik)

Biblioteka Ars academica
U knjizi eseja "Kroćenje unutarnjeg nemira: ja, žena, prostor" kroz tri poglavlja propituju se različiti tematski i žanrovski odnosi ženskoga identiteta s književnim tekstom. Zašto? Odgovor je jednostavan - nakon osamdesetih godina prošloga stoljeća koje su propitivale fenomen ženskoga u tekstu, devedesete su razotkrivale dimenzije ženskoga identiteta, dok početkom dvadesetprvoga stoljeća  žena, posebno ako hoće i zna, može djelovati u prostoru stvarnosti i odrediti se prema njoj. Ova knjiga je i pogled unatrag prema prostorima u kojima se konstruirao ženski subjekt kao onaj koji stvarnost osjeća kao narativni izazov. Pri tome će se u njoj pozornost usmjeravati posebice prema onim mjestima u ženskoj hrvatskoj prozi, autobiografskim tekstovima i kazališnim predstavama u kojima se javno priznaje osobna krhkost, slabost i ranjivost utisnuta u pukotine kulturalne konstrukcije ženskoga roda u društveno zadan prostor.

 

Radočaj-Jerković, Antoaneta. Pjevanje u nastavi glazbe. Osijek: Umjetnička akademija u Osijeku, 2017.

ISBN 978-953-58055-9-5 (Sveučilišni udžbenik)

Biblioteka Ars academica

Znanstvena monografija Pjevanje u nastavi glazbe predstavlja izuzetno veliki doprinos suvremenoj glazbenoj pedagogiji , budući da se bavi jednom os temeljnih aktivnosti nastave glazbe u općeobrazovnoj školi- pjevanjem. Unatoč važnosti pjevanja kao jedne od središnjih aktivnosti nastave glazbe, u hrvatskoj glazbeno- pedagoškoj literaturi istraživanju pjevanja do sada se nije pridavao veliki značaj. U metodičkom smislu, više se pažnje posvećivalo pjesmama nego aktivnosti te je takav pristup doveo do pojave dominacije sredstva nad ciljem, odnosno pjesme nad pjevanjem. Ono što je posebno zanimljivo u ovoj monografiji jest činjenica da autorica pristupa fenomenu pjevanja kao nečemu što je naučeno i razvojno, a ne kao urođenom glazbenom ponašanju te slijedom toga pokušava ponuditi rješenja koja bi mogla biti od pomoći u ostvarenju tako postavljenog cilja. (izv.prof.dr.sc. Snježana Dobrota)

Nikčević, Sanja. Kazališna kritika ili Neizbježni suputnik. Zagreb : Leykam international ; Osijek : Umjetnička akademija, 2011.

ISBN 978-953-7534-78-3 (Sveučilišni udžbenik)

Biblioteka Ars academica

Kazališna se kritika piše od 18. stoljeća i, osim što je do sada objavljen doista golem opus toga žanra, on oduvijek izaziva snažne reakcije onih o kojima piše (a i šire). Međutim, o samoj kritici kao o žanru napisano je vrlo malo knjiga, što sadržaju nove knjige Sanje Nikčević „Kazališna kritika ili neizbježni suputnik“ daje dodanu vrijednost. Knjiga je doprinos borbi za dignitet i profesiju kritičara i kazališta kao predmeta o kojem kritičar prosuđuje, zorno pokazujući da je to samosvojna profesija koja ima svoja pravila, razlog i svrhu. Namijenjena je čitateljima koje zanima pisanje o kazalištu, budućim i sadašnjim kazališnim kritičarima i novinarima koji pišu ili žele pisati o kazalištu, a kako je autorica poznata po jasnom, zanimljivom i čitkom pismu, svakako će biti zanimljiva i široj čitateljskoj publici koju zanima kazalište. Nagrada Matice hrvatske za književnu i umjetničku kritiku Antun Gustav Matoš 2013.

Rismondo, Vladimir. Prostor, komunikacija, stil. Zagreb : Leykam international ; Osijek : Umjetnička akademija u Osijeku, 2010.

ISBN 978-953-7534-55-4 (Sveučilišni udžbenik)

Biblioteka Ars academica

Autor već u uvodnom tekstu pruža studentima i zainteresiranim čitateljima uvid u dvije osnovne paradigme o znanosti, čime ostavlja dojam kako pruža čitatelju i temeljnu mogućnost izbora vlastitog mišljenja. Po prvi su puta u isti kontekst stavljeni problemi vezani uz stil, komunikaciju i prostor, s tim da je Vladimir Rismondo za problem prostora odabrao, za naše prilike, inovatorski pristup likovnoj umjetnosti . Prostornost, kao jedno od temeljnih svojstava umjetničkog oblikovanja, u tekstu se propituje ponajprije putem geometrijske analize. Pri tom se čitatelju sugerira kako takva vrsta analize prostora nije i jedina moguća, ali je zasigurno najzornija…
Tekst demonstrira istraživačku metodu utemeljenu na formalnoj analizi i društvenoj kontekstualizaciji, putem koje umjetničko djelo poprima jasno oblikovani identitet, s obzirom na epohu unutar koje nastaje.

Mirčev, Andrej. Iskušavanja prostora. Zagreb : Leykam international ; Osijek : UAOS, 2009.

ISBN 978-953-7534-32-5 (Sveučilišni udžbenik)

Biblioteka Ars academica

Knjiga Iskušavanja prostora iz divergentnih vizura tematizira i problematizira posljedice tzv. topological turn-a (topološki zaokret) kojim je - polazeći od prostora kao zajedničkog nazivnika - iz temelja redefiniran pristup humanističkim znanostima. Nastajući na temelju tekstova koje je Andrej Mirčev pisao za različite znanstvene i stručne publikacije, knjiga je svojevrsna čitanka suvremene teorije prostora, koja biva aplicirana na različite slučajeve u rasponu od prostornih metafora u tekstu, do hibridnih umjetničkih žanrova kao što su multimedijalne instalacije i umjetnost performancea. Ono što čini fokus tekstova koji bi bili objavljeni u „Iskušavanju prostora“ je istraživanje prostornih praksi koje se događaju u suvremenim umjetničkim medijima i koje zahtijevaju interdisciplinarno ustrojenu analizu. Tretirajući i sagledavajući problem iz raznolikih perspektiva, pokušavaju se mapirati moguće točke presjeka, dodira te sličnog (ili možda različitog) iskustva prostornosti koje bi moglo postati platformom susreta divergentnih umjetničkih i teorijsko - diskurzivnih praksi.