U Pečuhu održana press konferencija projekta CHOIR- Hungarian-Croatian Choir Workshop

Posted on Posted in Ured za projekte i suradnju_obavijesti

Press konferencija projekta CHOIR –  Hungarian-Croatian Choir Workshop održana je 21.09.2021. u Pečuhu. Na konferenciji su u ime Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku  sudjelovali voditelji projekta izv.prof.art.dr.sc Antoaneta- Radočaj Jerković i izv.prof.dr.sc. Berislav Jerković koji su zajedno sa voditeljem projekta s mađarske strane dr. Tamas Leknerom, predstavili mađarskim medijima i mađarskoj javnosti ideju projekta i način na koji će biti realiziran. Ujedno je i najavljen koncert Carl Orff Carmina Burana koji će se održati u tri grada Osijeku, Pečuhu i Vilanju. Na konferenciji je prisustvovala i Andrea Kakas, programski menadžer Zajedničkog tajništva Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska koja je svojim prisustvom podržala suradnju između dvije Akademije.

 

    

Podijeli...