Upisi u više godine studija – akademska 2023./2024. g.

Posted on Posted in Glazba_obavijesti, instrumentalne_obavijesti, Kazaliste_obavijesti, kreativne_teh_obavijesti, Kultura_kreativne_obavijesti, Likovni_obavijesti, UPISI - više godine, Ured_za_studente_obavijesti

Upisi u akademsku 2023./2024. godinu održat će se od 27. do 29. rujna 2023. godine od 9-13 sati u Uredu za studente.

Na upis je potrebno donijeti:

1. STUDENTI KOJI UPISUJU VIŠU GODINU:

– dokaz o uplati troškova upisa – 27,00 EUR

– dokaz o uplati za projekte studentskog zbora – 7,00 EUR

–  dokaz o uplati školarine (prema Odluci o školarinama i posebnim naknadama za prijediplomske i diplomske studije)

– potvrdu o ispunjenoj studentskoj anketi – poveznica je objavljena na mrežnim stranicama Fakultet (ne ispunjavaju ponavljači

– do 13. listopada 2023. godine mogu se predati zahtjevi za priznavanje ranije položenih kolegija na drugim studijskim programima. Zamolbe predane nakon navedenog datuma neće se uzeti na razmatranje.

– do 30. rujna 2023. mogu se predati zahtjevi za nastavak prekinutog studija, zahtjevi za dovršenje studija i sl.

SVE UPLATE OBAVLJAJU SE NA IBAN AKADEMIJE: HR7323600001102689236, Model: 00, Poziv na broj: OIB studenta

 

2. STUDENTI KOJI UPISUJU PONAVLJAČKU GODINU:

– dokaz o uplati troškova osiguranja od posljedica nesretnog slučaja – 3,98 EUR

– dokaz o uplati troškova studentskog zbora – 7,00 EUR

– potvrdu knjižnice AUKOS o vraćenim knjigama

SVE UPLATE OBAVLJAJU SE NA IBAN AKADEMIJE: HR7323600001102689236, Model: 00, Poziv na broj: OIB studenta

 

Iz Pravilnika o studijima i studiranju:

“Članak 51. Student stječe pravo na upis u višu godinu studija ako je do roka upisa uredno izvršio sve obveze iz studijskog programa i položio ispite iz predmeta koji mu prema ECTS bodovnom sustavu, utvrđenom studijskim programom, omogućuju upis u višu godinu studija.

Članak 52. (4) Redoviti studenti, koji su ispunili studijske obveze propisane studijskim programom i ostvarili 55 ECTS bodova u prethodnoj godini studija ostvaruju pravo upisa više godine studija bez participacije u troškovima studija, odnosno plaćanja školarine.

(5) Redoviti studenti koji su ispunili studijske obveze i zadovoljili propisane uvjete za upis u višu godinu studija iskazane u ECTS bodovima u skladu s Odlukom Senata o uvjetima upisa u višu godinu studija dužni su platiti participaciju u troškovima studija, odnosno školarine prema Odluci Senata o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu.

odluku pogledati ovdje:  http://www.uaos.unios.hr/wp-content/uploads/2019/07/Odluka-o-linearnom-modelu-studiranja.pdf

(7) Redoviti studenti koji nisu ispunili studijske obveze i zadovoljili propisane uvjete za upis u višu godinu studija iskazane u ECTS bodovima koji su utvrđeni Odlukom Senata o uvjetima upisa u višu godinu studija, ponovo upisuju istu godinu studija i dužni su platiti školarinu prema Odluci Senata o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu. Redoviti student može ponovo upisati istu godinu studija samo jedanput uz uvjet da je ostvario najmanje 24 ECTS boda. Ukoliko student ne ispuni navedeni uvjet, gubi status redovitog studenta i studentu se mora, na osobni zahtjev, Odlukom stručnog vijeća nositelja studija omogućiti nastavak studija u statusu izvanrednog studenta.”

Podijeli...