/ Ured za znanost, umjetnost, programe,
projekte EU i međuinstitucijsku suradnju
Slider

/ EU projekti

Sorry, no posts were found.

/ Obavijesti

/ Studentski projekti

Sorry, no posts were found.

/ Godišnji umjetnički i znanstveni projekti

Sorry, no posts were found.

/ Ostali međunarodni projekti

Sorry, no posts were found.

/ Sveučilišni (UNIOS) projekti

Sorry, no posts were found.

/ Ostali nacionalni projekti

Sorry, no posts were found.

/ Potpisani sporazumi

mr.sc. Antonija Matić
Voditeljica ureda

e-mail: amatic@uaos.hr
Telefon: 031-253-346

Kristina Vinković, mag.cult
Stručni referent za projekte:

e-mail: kziljak@unios.hr
Telefon: 031-253-346