/ Uvjeti upisa

Uvjeti upisa na Poslijediplomski specijalistički studij Kreativne terapije ima opće uvjete upisa koji su isti za sve pristupnike i specifične uvjete upisa koji se razlikuju po smjerovima.

Opći uvjeti

Pravo prijave za upis na ovaj poslijediplomski specijalistički studij imaju pristupnici/e koji imaju završen: diplomski (petogodišnji) bolonjski studij ili dodiplomski (četverogodišnji) predbolonjski studij umjetničkog, društveno-humanističkog ili zdravstvenog smjera (ples, gluma, likovna kultura, glazba, psihologija, socijalna pedagogija, socijalni rad, edukacija i rehabilitacija, pedagogija, logopedija, medicina itd). Ostale srodne discipline i smjerovi se također razmatraju uz polaganje razredbenog postupka.

S pristupnicima se vrši motivacijski razgovor s obzirom da moraju imati adekvatan stupanj psihološke zrelosti, emocionalne stabilnosti i zdrav stupanj samoreflektivnosti uključujući i sposobnost ostvarivanja i zadržavanja adekvatnog i empatičnog odnosa s klijentima. Budući da studij zahtjeva određenu razinu osobne zrelosti i samosvijesti prikladne za

terapeutsko zvanje kao i akademske pismenosti dio prijave je i motivacijsko pismo/esej u kojemu pristupnik/ca iznosi svoju motivaciju za upis na studij.  Prethodno terapeutsko iskustvo nije uvjet za upis, ali je prednost. Ovo iskustvo može biti profesionalno ili volonterski, u formalnom ili neformalnom okruženju.

Osim općih uvjeta upisa, koji su zajednički za sva četiri smjera, postoje i specifični uvjeti koji su vezani za svaki pojedini smjer te se i segment razredbenog ispita, odnosno provjera umjetničkih sposobnosti za svaki od četiri smjera razlikuje.

 

Specifični uvjeti upisa za pojedine smjerove:

 

Art terapija

 

Portfolio :

Portfolio bi trebao sadržavati od 15 do 20 radova koji prezentiraju osobnu ekspresiju

kao i tehničke vještine rada u različitim tehnikama vizualne umjetnosti: crteži, slike, skulpture, grafike, multimedija (može sadržavati i radove iz područja primijenjenih likovnih umjetnosti kao što su kostimografija, scenografija, lutkarsko oblikovanje, itd.). Ako se radi o trodimenzionalnim radovima ne prilagati originale nego fotografije ili video-zapise. Radovi trebaju biti numerirani te treba priložiti listu radova koja sadržava naziv rada, tehniku, dimenzije (ako je priložena fotografija, a ne orginal, datum nastanka te umjetnička izjava / objašnjenje svakog rada (artist statement). Radovi ne moraju biti figurativni, ali je prednost pokazati dokaz da se može raditi i figurativno da bi se moglo asistirati klijentima u radu. 

Razredbeni ispit likovne umjetnosti:

Prijemni ispit će se sastojati od radionice u kojoj će se provjeravati sposobnosti pristupnika/ce da izrazi svoje misli i ideje slikovno. Elementi koji će se procjenjivati u portfoliju i u radovima nastalim u radionici na prijemnom ispitu su:

 1. originalnost
 2. raznolikost
 3. vladanje odabranim likovnim tehnikama
 4. razumijevanje kreativnog procesa
 5. umjetnički elementi
 6. kompozicija
 7. prezentacija

 

Terapija pokretom i plesom

 

Očekivana razina predznanja :

U slučaju da pristupnik/ca nema formalni stupanj obrazovanja u polju plesne umjetnosti iz općih uvjeta upisa od pristupnika/ce se očekuje prethodno plesno iskustvo: profesionalni ili amaterski rad u polju plesne umjetnosti, ili minimalno trogodišnje kontinuirano bavljenje plesom, znanje i iskustvo u barem dvije plesne tehnike (prednost je suvremeni ples) te sposobnost komunikacije, improvizacije i kreativne ekspresije u pokretu.

Audicija :

Provjera plesne sposobnosti sastoji se od audicije u obliku grupne improvizacije u pokretu s jednim individualnim zadatkom istraživanja u pokretu na zadanu temu, a s ciljem sažimanja improvizacijskog materijala u plesnu sekvencu u kojoj će se ocjenjivati ekspresivnost, originalnost, sposobnost razvijanja improvizacijske teme te kompozicija.

Način ocjenjivanja nije usmjeren prvenstveno na preciznost i tehničke vještine izvođenja pokreta, nego se temelji na sljedećim kriterijima:

 1. sposobnost neverbalne komunikacije i interakcije u grupi
 2. širina raspona kretanja
 3. koordinacija
 4. muzikalnost
 5. korištenje prostora
 6. dinamičke kvalitete pokreta
 7. sposobnost interpretacije raznih stilova i tehnika kretanja

 

Muzikoterapija

 

Očekivana razina predznanja :

Najmanja razina sposobnosti koju pristupnik/ca mora posjedovati je završena srednja glazbena škola ili mora biti u stanju na prijemnom ispitu pokazati ekvivalentnu izvođačku razinu na instrumentu (klavir ili gitara). Primarni instrument kojim pristupnik/ca vlada može biti i glas ili neki drugi melodijski ili harmonijski instrument, ali uz to mora pokazati najmanje gore navedenu traženu razinu poznavanja harmonijskog instrumenta (klavir ili gitara).

Audicija :

Provjera glazbene sposobnosti sastoji se od audicije u obliku:

 1. Izvedbe jednog glazbenog komada na harmonijskom instrumentu uz pjevanje
 2. Izvedbe jedne skladbe modernog izričaja ili autorska skladba na bilo kojem instrumentu
 3. Pismene provjere glazbene teorije na razini znanja završene srednje muzičke škole

 

Dramaterapija

 

Svi pristupnici koji pristupe prijamnom ispitu, osim općeg znanja o kazalištu kao mediju,

moraju pokazati na razredbenom ispitu sljedeće sposobnosti:

 1. razumijevanje kazališnog medija i dramske literature
 2. sposobnost prepoznavanja dramske radnje i imenovanja iste
 3. sposobnost osmišljavanja i igranja dramskih (životnih) situacija
 4. otvorenost osjetila
 5. sposobnost improvizacije u promijenjenim dramskim okolnostima
 6. sposobnost analiziranja viđenih, igranih situacija
 7. sposobnost motiviranja grupe da dodju do zajedničkog cilja kroz igru.

 

Pristupnici se tijekom prijamnog ispita bave dramskim situacijama i improvizacijama na zadanu temu u pojedinačnim i grupnim zadacima. Preporuča se poznavanje drama “Edip” Sofoklo, “Hamlet” W. Shakespearea te “Galeb” A. P. Čehova.