Slider

/ Vijeće

1. prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, dekanica

2. red. prof. art. Sanja Drakulić

3. red. prof. art. Davor Bobić

4. red. prof. art. Božica Dea Matasić

5. prof. dr. sc. Leo Rafolt

6. red. prof. dr. art. Robert Raponja

7. red. prof. art. Tatjana Bertok-Zupković

8. izv. prof. art. dr. sc. Antoaneta Radočaj-Jerković

9. izv. prof. art. dr. sc. Saša Došen

10. red. prof. art. Vladimir Frelih

11. izv. prof. art. Vjekoslav Janković

12. izv. prof. art. dr. sc. Berislav Jerković

13. izv. prof. dr. art. Ines Matijević Cakić

14. izv. prof. art. Anđelko Mrkonjić

15. izv. prof. dr. sc. Krešimir Purgar

16. izv. prof. ArtD. Hrvoje Seršić

17. izv. prof. art. Davor Šarić

18. izv. prof. dr. sc. Nives Tomašević

19. doc. dr. sc. Borko Baraban

20. doc. dr. sc. Alen Biskupović

21. doc. dr. sc. Tatjana Ileš

22. doc. art. Zlatko Kozina

23. doc. art. Vlaho Ljutić

24. doc. dr. sc. Hrvoje Mesić

25. doc. dr. sc. Katarina Žeravica

26. Marko Sesar, umjetnički suradnik

27. Toni Podmanicki, predavač

28. Matea Bublić, asistentica

29. Igor Loinjak, asistent

30. Ivana Živković, asistentica

31. Luka Cvenić, dipl. ing. graf. teh.

32. Valentina Damjanović, studentica

33. Niko Grgić, student

34. Laura Ivanković, studentica

35. Josip Pratnemer, student

36. Anabela Sulić, studentica

37. Lucija Uglik, studentica

Osobe koje sudjeluju u radu Vijeća bez prava glasa:

1. doc. dr. sc. Tomislav Dagen, dipl. iur., tajnik

2. Nelica Špoljarić, zapisničarka