Vladimir Rismondo: STRIP, ANIMIRANI FILM, IDEOLOGIJA

Posted on Posted in Europski realiteti - Moć

Vladimir Rismondo: STRIP, ANIMIRANI FILM, IDEOLOGIJA

Izvorni znanstveni rad

 

Vladimir Rismondo, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

 

DOI: https://doi.org/10.59014/RRBD6205 

Rad u PDF-u 

 

Ključne riječi: 

animirani film, društvo, kondicioniranje, moć, strip

Sažetak

Cilj je rada istraživanje moći u medijima stripa i animacije. Kako je riječ o medijima masovne recepcije, autor polazi od pretpostavke – prenesene iz razdiobe vrsta moći
Johna Kennetha Galbraitha – da se u ovom slučaju radi o kondicionirajućoj moći koja diseminira svjetonazor i ideologiju.117 U tom kontekstu promotren je određeni
broj primjera uglavnom američke, britanske i japanske kako strip-produkcije, tako i animiranog filma od 1929. do 1988. godine, s naglaskom na produkcije velikih izdavača
i studija za animaciju. Zaključno se utvrdilo da strip i animirani film u prvoj polovini 20. stoljeća oblikuju i dodatno diseminiraju uvjerenja koja su društveno
već prisutna, dok u drugoj polovici stoljeća dolazi do promjene svjetonazorskih i ideoloških pretpostavki što oba medija do izvjesne mjere unaprijed nagovještavaju, a
donekle i kondicioniraju.

 

Autorska prava

Copyright (c) 2023 Europski realiteti – Moć

Ovaj rad licenciran je pod Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Podijeli...