Zbornici

Knjiga sažetaka - Međunarodni interdisciplinarni umjetničko-znanstveni skup „Pajo Kolarić i njegovo doba“

Nakladnik
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Za nakladnika
Helena Sablić Tomić

Glavna urednica
Tatjana Ileš

Urednici izdanja
Jasna Šulentić Begić, Blanka Gigić Karl, Damir Šebo

Lektori
Tajana Dumančić  (hrvatski jezik)
Jurica Novaković (engleski jezik)

Vizualno oblikovanje naslovnice
Hrvoje Duvnjak

Grafičko oblikovanje
Luka Cvenić

2021 Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Nijedan dio ove knjige ne smije se umnožavati, fotokopirati ni na bilo koji drugi način reproducirati bez nakladnikova pismenog dopuštenja.

ISBN 978-953-8181-35-1 (e-knjiga)

Zbornik sažetaka 

 

Kretanja - Europski realiteti
Teorijska razmatranja

Nakladnik: Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Hrvatska

Sunakladnici: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Filozofski fakultet Osijek, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, Universidad Complutense Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, Španjolska, Univerzita Sv Cyrila a Metoda Trnava, Faculty of Mass Media Communication, Slovačka, Stuttgart Media University (Hochschule der Medien), Njemačka, Vytautas Magnus University, Academy of Education, Litva, School of Education of Polytechnic of Porto, Porugal

Za nakladnika: Helena Sablić Tomić, Akademija za umjetnost i kulturu, Osijek, Hrvatska

Izvršna urednica: Marina Đukić, Akademija za umjetnost i kulturu, Osijek, Hrvatska

Uredništvo: akademkinja Dubravka Oraić Tolić (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb,Hrvatska), Ivana Bestvina Bukvić (Akademija za umjetnost i kulturu, Osijek, Hrvatska), Marina Đukić (Akademija za umjetnost i kulturu, Osijek, Hrvatska), Ivana Đurđević Babić (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek, Hrvatska), Tatjana Ileš (Akademija za umjetnost i kulturu, Osijek, Hrvatska), Jacinto Gomez Lopez (Universidad Complutense Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, Madrid, Španjolska), Burkard Michel (Hochschule der Medien, Stuttgart, Njemačka), Rasa Nedzinskaite (Vytautas Magnus University, Academy of Education, Kaunas, Litva), Maria Carmen Salgado Santamaria (Universidad Complutense Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, Madrid, Španjolska), Željko Pavić (Filozofski fakultet, Osijek, Hrvatska), Maria Ines Ribeiro Basilio de Pinho (Politécnico do Porto, Porto, Portugal), Dáša Mendelová (Univerzita Sv Cyrila a Metoda Trnava, Faculty of Mass Media Communication, Trnava, Slovačka), Ján Višňovský (Univerzita Sv Cyrila a Metoda Trnava, Faculty of Mass Media Communication, Trnava, Slovačka)

Recenzenti: izv. prof. dr. sc. Ivan Trojan, Filozofski fakultet Osijek, Hrvatska, izv. prof. dr. sc. Valentina Majdenić, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku,
Hrvatska

Zbornik Kretanja e-knjiga

Conference Proceedings: Movements - European Realites
New Developing Trends

Publisher: Academy of Arts and Culture, J. J. Strossmayer University of Osijek
Copublishers: Croatian Academy of Sciences and Arts, The Center for Scientific Work in Vinkovci, Faculty of Education in Osijek, Complutense University of Madrid Faculty of Information Sciences, Stuttgart Media University (Hochschule der Medien), Vytautas Magnus University, Academy of Education, Faculty of Humanities and Social Science in Osijek, Polytechnic of Porto, Univerzita Sv Cyrila a Metoda Trnava, Faculty of Mass Media Communicatio
For Publisher: Helena Sablić Tomić
Executive Editor: Marina Đukić
Editors: Dubravka Oraić Tolić (Croatian Academy of Sciences and Arts), Ivana Bestvina Bukvić (Academy of Arts and Culture, Osijek), Ivana Đurđević Babić (Faculty of Education, Osijek), Tatjana Ileš (Academy of Arts and Culture, Osijek), Jacinto Gomez Lopez (Complutense University of Madrid, Faculty of Information Sciences, Madrid), Dáša Mendelová (Univerzita Sv Cyrila a Metoda Trnava, Faculty of Mass Media Communication, Trnava), Burkard Michel (Hochschule der Medien Stuttgart), Rasa Nedzinskaite (Vytautas Magnus University, Academy of Education), Maria Carmen Salgado Santamaria (Complutense University of Madrid, Faculty of Information Sciences, Madrid), Željko Pavić (Faculty of Humanities and Social Sciences, Osijek), Maria Inês Ribeiro Basílio de Pinho, School of Education of Polytechnic of Porto, Ján Višňovský (Univerzita Sv Cyrila a Metoda Trnava, Faculty of Mass Media Communication, Trnava)
Reviewers: Assoc. Prof. Ivan Trojan, PhD., Assoc. Prof. Valentina Majdenić, PhD.

Zbornik sažetaka Inovativne metode poučavanja u umjetničkom području

3. Međunarodni znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti

Osijek, 23. i 24. listopada 2020. godine

Nakladnik: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku
Za nakladnika: prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić
Urednica: doc. dr. sc. Tihana Škojo

Lektorica: Tena Babić Sesar
Vizualno oblikovanje naslovnice: Maja Gjajić
Oblikovanje knjižnog bloka: Luka Cvenić

Nijedan dio ove knjige ne smije se umnožavati, fotokopirati ni na bilo koji drugi način reproducirati bez nakladnikova pismenog dopuštenja.
ISBN 978-953-8181-30-6
CIP zapis dostupan je u računalnom katalogu Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek pod brojem 150219058.

3. Međunarodni znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti

Knjiga sažetaka 1. Međunarodna umjetnička i znanstvena konferencija Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju

Nakladnik: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku
Za nakladnika: Helena Sablić Tomić
Glavna urednica: Tatjana Ileš
Urednice izdanja: Mirna Sabljar, Jasna Šulentić Begić, Tatjana Ileš
Lektori: Tena Sesar (hrvatski jezik), Juraj Gerovac (engleski jezik)
Vizualno oblikovanje naslovnice: Ines Matijević Cakić, Antonio Rendulić
Grafičko oblikovanje: Luka Cvenić
e-knjiga Knjiga sažetaka se izdaje samo u elektroničkom obliku kao prilog očuvanju okoliša 1. Međunarodne konferencije Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju

ISBN: 978-953-8181-19-1

Prva međunarodna umjetnička i znanstvena konferencija Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju
Visoko pokroviteljstvo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Pokrovitelji  Osječko-baranjska županija i Grad Osijek
Organizator Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Zbornik radova "Mediji i medijska kultura - Europski realiteti"

Nakladnik: Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Sunakladnici: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, Hochschule der Medien Stuttgart, Univerzita Sv Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulty masmediálnej komunikácie, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Za nakladnika: Helena Sablić Tomić
Za sunakladnike: akademkinja Vlasta Piližota, Alexander W. Roos, Ľudmila Čábyová, Ivan Rogić
Uredništvo: akademkinja Vlasta Piližota, Ivana Bestvina Bukvić, Miljenko Brekalo, Marina Đukić, Martin Engstler, Boris Alexander Kühnle, Lucija Ljubić, Burkard Michel, Željko Pavić, Dáša Mendelová, Andrej Brník, Lars Rinsdorf, Martin Solík, Ján Višňovský, Ivana Žužul
Recenzenti: izv. prof. dr. sc. Dubravka Pekanov Starčević, doc. dr. sc. Anita Dremel, doc. dr. sc. Tatjana Ileš
Tisak Degel d.o.o., Osijek
©2018 Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Nijedan dio ove knjige ne smije se umnožavati, fotokopirati ni na bilo koji drugi način reproducirati bez nakladnikova pisanog dopuštenja.
Objavljivanje ove knjige financijski je potpomoglo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske Odlukom o financijskoj potpori izdavanju znanstvene knjige/visokoškolskog udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2018. god (Klasa: 402-07/18-01/00575, Ur. broj: 533-03-18-0002)
ISBN 978-953-8181-09-2 (tiskano) ISBN 978-953-8181-17-7 (e-knjiga)
CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek pod brojem 141126029

 

Zbornik radova 2. Međunarodnog znanstvenog i umjetničkog simpozija o pedagogiji u umjetnosti

Nakladnik / Publisher:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Umjetnička akademija u Osijeku
Za nakladnika / For Publisher:
prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić
Urednica zbornika / Editor:
prof. art. dr. sc. Antoaneta Radočaj-Jerković
Urednica izdanja Akademije / Editor of the Academy of Arts publications:
Marta Radoš
Urednički savjet / Editorial Board:
izv. prof. art. Tatjana Bertok-Zupković (Hrvatska)
izv. prof. dr. sc. Merima Čaušević (Bosna i Hercegovina)
izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota (Hrvatska)
doc. dr. sc. Katarina Habe (Slovenija)
izv. prof. art. dr. sc. Berislav Jerković (Hrvatska)
izv. prof. art. dr. sc. Maja Jockov (Srbija)
doc. dr. sc. Renata Jukić (Hrvatska)
doc. dr. sc. Livija Kroflin (Hrvatska)
izv. prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević (Hrvatska)
doc. art. Tomas Ondrušek (Češka)
izv. prof. dr. sc. Kathy Price (USA)
prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić (Hrvatska)
Lana Skender, pred. (Hrvatska)
izv. prof. dr. sc. Selma Softić Porobić (Bosna i Hercegovina)
dr. sc. Tihana Škojo (Hrvatska)
doc. dr. sc. Jasna Šulentić Begić (Hrvatska)
doc. dr. art. Ines Matijević Cakić (Hrvatska)
Recenzenti / Reviewers
doc. dr. sc. Brankica Ban (Hrvatska); dr. sc. Amir Begić (Hrvatska); izv. prof. art. Tatjana Bertok-Zupković (Hrvatska); izv. prof. dr. sc. Jelena Cvetković Crvenica (Srbija); Denis Detling (Hrvatska); izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota (Hrvatska); mr. sc. Zdravko Drenjančević (Hrvatska); doc. dr. sc. Snježana Dubovicki (Hrvatska); izv. prof. dr. sc. Miomira Đurđanović (Srbija), doc. art. Mia Elezović (Hrvatska); doc. dr. sc. Katarina Habe (Slovenija); doc. art. Vjeran Hrpka (Hrvatska); izv. prof. art. dr.sc. Miroslav Huzjak (Hrvatska); doc. dr. sc. Tatjana Ileš (Hrvatska); izv. prof. art. dr. sc. Berislav Jerković (Hrvatska); izv. prof. art. dr. sc. Maja Jockov (Srbija); doc. dr. sc. Renata Jukić (Hrvatska); mr. sc. Marijo Krnić, pred. (Hrvatska); doc. dr. sc. Livija Kroflin (Hrvatska); doc. dr. art. Maja Lučić (Hrvatska); doc. dr. sc. Jasminka Najcer Sabljak (Hrvatska); doc. dr. sc. Valentina Majdenić (Hrvatska); doc. dr. art. Ines Matijević Cakić (Hrvatska) doc. art. Zlatko Kozina (Hrvatska); Majda Milinović (Hrvatska); Milena Milovanović (Srbija); doc. art. Tomas Ondrušek (Češka); izv. prof. dr. sc. Kathy Price (USA); izv. prof. art. dr. sc.
Antoaneta Radočaj-Jerković (Hrvatska); Mirna Sabljar, pred. (Hrvatska); Marko Sesar (Hrvatska); Lana Skender, pred. (Hrvatska); izv. prof. dr. sc. Selma Softić Porobić (Bosna i Hercegovina); izv. prof. art. Davor Šarić (Hrvatska); dr. sc. Tihana Škojo (Hrvatska); doc. dr. sc. Jasna Šulentić Begić (Hrvatska); doc. art. Sonja Vuk (Hrvatska); Igor Tretinjak (Hrvatska); doc. dr. sc. Margareta Turkalj Podmanicki (Hrvatska).

Zbornik radova 1. Međunarodnog znanstvenog i umjetničkog simpozija o pedagogiji u umjetnosti

Nakladnik / Publisher:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Umjetnička akademija u Osijeku

Za nakladnika / For Publisher:

prof.dr.sc. Helena Sablić-Tomić

Urednici / Editors:

izv.prof.mr.art. Berislav Jerković i dr.sc. Tihana Škojo

Urednički savjet / Editorial Board:

izv.prof.dr.sc. Jelena Cvetković (Srbija/Serbia), izv. prof. András Hatházy (Rumunjska/România), izv. prof. art. Antoaneta Radočaj Jerković (Hrvatska/Croatia), doc. dr. sc. Jasna Šulentić Begić (Hrvatska/Croatia), doc. dr. sc. Goran Livazović (Hrvatska/Croatia), doc. art. Tomáš Ondrůšek, (Češka Republika /Czech Republic)

Recenzenti radova:

Vesnica Mlinarević, Goran Livazović, Jasna Šulentić-Begić, Renata Jukić, Antoantea Radočaj Jerković, Tihana Škojo, Jelena Cvetković Lana Skender, Predrag Solomun, Sara Kakuk, Margareta Turkalj Podmanicki, Diana Atanasov Piljek, Snježana Dobrota, Zdravko Drenjančević, Davorka Radica, Robert Raponja, Zrinka  Šimunković,  Davor  Brđanović, Mirna Sabljar, Renata Karša, Marina Novak, Dijana Drandić, Suzana Tomaš, Ivan Karša, Vesna Ivkov, Sanja Šamanić, Marko Sesar, Amir Begić, Darko Novosel, Marko Šošić, Mira Kliček, Jelena Kovačević, Rade Zrilić, Sonja Vuk, Višnja Vekić Kljaić, Sanja Simel, Maja Jockov, Ines Matijević Cakić, Vladimir Krušić, Tatjana Bertok Zupković, Livija Kroflin, Ozana Iveković, Maja Lučić, Gordana Grujić, Vlatka Kovač, Maša Rimac Jurinović, Vuk Ognjenović, Senka Gazibara, Sandra Bjelan Guska, Tamara Mataija, Antonija Vranješ, Kristina Horvat Blažinović, Višnja Vekić Kljajić, Marina Puškar, Ria Trdin, Maša Rimac Jurinović

Lektura / Proofreading:

Jelena Ambruš i Tena Sesar

Vizualno oblikovanje naslovnice / Visual Design Cover:

Jelena Kovačević

Oblikovanje knjižnog bloka / Style and Layout:

Luka Cvenić

Tisak / Press:

Grafika d.o.o. Osijek

Naklada / Copies:

150 primjeraka / 150 copies

Umjetnička akademija u Osijeku

Nijedan dio ove knjige ne smije se umnožavati, fotokopirati ni na bilo koji drugi način reproducirati bez nakladnikova pismenog dopuštenja.

ISBN 978-953-58055-5-7

CIP zapis dostupan je u računalnom katalogu Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek pod brojem 140611043.

Tiskanje dovršeno u prosincu 2016.

Osijek Kniferu

Naslov: Osijek Kniferu : [zbornik]
Urednici: Hrvoje Duvnjak, Igor Gajin, Karmela Puljiz
Recenzenti: prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, doc. dr. sc. Andrej Mirčev
Impresum: Zagreb : Meandarmedija ; Osijek : Umjetnička akademija u Osijeku, 2016.
Materijalni opis: 294 str., 21 cm.
ISBN: 9789-953-334-113-2
Cijena: 199,00

 

Središnje mjesto u obljetničkoj godini zauzima umjetničko-znanstveni skup koji je okupio vrsne poznavaoce, autore brojnih znanstvenih i stručnih tekstova o umjetničkom opusu Julija Knifera, čime smo htjeli dopuniti već postojeću kvalitetu saznanja o juliju Kniferu. Budući da je determiniran umjetnikovim rodnim gradom, radno smo ga nazvali Julije Knifer i Osijek te smo širim rasponom predloženih tema, kao što su: Knifer kao polazišna točka kulturološke transformacije grada, Umjetnik i njegov rodni grad, Knifer u osnovnoškolskoj/srednjoškolskoj nastavi i sl., željeli utvrditi aktualnost i primjenjivost u lokalnoj zajednici te poboljšati kvalitetu urbanog života grada.

Karmela Puljiz

http://www.meandar.hr/proizvod/osijek-kniferu/

Znanstvene, kulturne, obrazovne i umjetničke politike - europski realiteti : 200. obljetnica rođenja Josipa Jurja Strossmayera

Naslov: Znanstvene, kulturne, obrazovne i umjetničke politike - europski realiteti : 200. obljetnica rođenja Josipa Jurja Strossmayera : zbornik radova 2. Međunarodnog interdisciplinarnog znanstvenog skupa (Osijek, 18. i 19. svibnja 2015.)

Uredništvo: Željko Pavić et al.
Recenzenti: Branko Matić, Angelina Banović-Markovska, Kristina Peternai Andrić

Impresum: Osijek : Odjel za kulturologiju : Umjetnička akademija ; Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2016.

Materijalni opis: 573 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-953-347-104-4

 

Zbornik radova s međunarodnog interdisciplinarnog znanstvenog skupa ''Znanstvene, kulturne, obrazovne i umjetničke politike - europski realiteti (200. obljetnica rođenja Josipa Jurja Strossmayera)'' održanog u Osijeku 18. i 19. svibnja 2015., poziva na ponovno čitanje historiografskog, politološkog i u najširem smislu kulturološkog djelovanja Josipa Jurja Strossmayera te uopće na kritičko promišljanje problema kulturnih, obrazovnih i umjetničkih politika danas.
Ivana Žužul

Međunarodni znanstveni skup „Europske odrednice pojma lutke i stručno lutkarsko nazivlje“ - Zbornik radova

Naslov: Međunarodni znanstveni skup „Europske odrednice pojma lutke i stručno lutkarsko nazivlje“ : Osijek, 19.11.2014. : Zbornik radova

Urednica: Livija Kroflin

Recenzenti: prof. dr. sc. Henryk Jurkowski, prof. dr. sc. Radoslav Lazić

Impresum: Osijek: Umjetnička akademija u Osijeku, 2014.

Materijalni opis: 182 str.; 24 cm

ISBN 978-953-58055-4-0

 

Ovaj zbornik sadrži izlaganja održana na međunarodnom znanstvenom skupu ''Europske odrednice pojma lutke i stručno lutkarsko nazivlje'' u Osijeku 19. studenog 2014. g. Skup je održan u okviru znanstvenoistraživačkog projekta Sveučilišta J. J. Strossmayera ''Istraživanje lutkarskog nazivlja''.

Bajsom kroz meandar : [zbornik]

Naslov: Bajsom kroz meandar : [zbornik]

Urednici: Barbara Balen Domazetović, Snježana Barić Šelmić, Igor Gajin, Tomislav Levak
Impresum: Osijek : Umjetnička akademija, 2014.

Materijalni opis: 406 str. ; 20 cm

ISBN 978-953-58055-1-9

Cijena: 119,00

 

Na tragu ranijih dvaju zbornika (Probudi se, protuho, zar ne znaš koliko je sati?, Koja si ti LEGEnda!?) u trećem zborniku Bajsom kroz meandar, prireditelji su prenijeli osječku gradsku žilu kucavicu: biciklističke rute.

Koja si ti legenda!? : [čitanje grada : zbornik]

Naslov: Koja si ti legenda!? : [čitanje grada : zbornik]

Urednici i prireditelji: Barbara Balen Domazetović,Snježana Barić Šelmić, Tomislav Levak.

Impresum: Osijek : Umjetnička akademija u Osijeku ; Okismoron ; Osječko ljeto kulture, 2012.

Materijalni opis: 438 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-953-56310-5-7

Cijena: 54,00

 

Zbornik ''Koja si ti LEGEnda!?'' posvećen je čitanju kulture grada uz pomoć gradskih legendi. Ovakvo, ponajprije studentsko mapiranje grada, nudi ''manje vidljivu'' kulturnu povijest grada, urbanu supkulturnu i alternativnu scenu.

 

https://www.knjizaranova.hr/index.php/koja-si-ti-legenda/