Komunikacija i interakcija umjetnosti i pedagogije

Zbornik radova s 2. međunarodnog znanstvenog i umjetničkog simpozija o pedagogiji u umjetnosti - ''Komunikacija i interakcija umjetnosti i pedagogije''/ PDF

održanog 12. i 13. listopada 2017. godine na Umjetničkoj akademiji u Osijeku.

 

Nakladnik:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku, Hrvatska

 

Urednica zbornika:

Antoaneta Radočaj-Jerković, Akademija za umjetnost i kulturu, Osijek, Hrvatska

Urednički savjet:

izv. prof. art. Tatjana Bertok-Zupković (Hrvatska)
izv. prof. dr. sc. Merima Čaušević (Bosna i Hercegovina)
izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota (Hrvatska)
doc. dr. sc. Katarina Habe (Slovenija)
izv. prof. art. dr. sc. Berislav Jerković (Hrvatska)
izv. prof. art. dr. sc. Maja Jockov (Srbija)
doc. dr. sc. Renata Jukić (Hrvatska)
doc. dr. sc. Livija Kroflin (Hrvatska)
izv. prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević (Hrvatska)
doc. art. Tomas Ondrušek (Češka)
izv. prof. dr. sc. Kathy Price (USA)
prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić (Hrvatska)
Lana Skender, pred. (Hrvatska)
izv. prof. dr. sc. Selma Softić Porobić (Bosna i Hercegovina)
dr. sc. Tihana Škojo (Hrvatska)
doc. dr. sc. Jasna Šulentić Begić (Hrvatska)
doc. dr. art. Ines Matijević Cakić (Hrvatska)

 

Recenzenti:

doc. dr. sc. Brankica Ban (Hrvatska); dr. sc. Amir Begić (Hrvatska); izv. prof. art. Tatjana
Bertok-Zupković (Hrvatska); izv. prof. dr. sc. Jelena Cvetković Crvenica (Srbija); Denis
Detling (Hrvatska); izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota (Hrvatska); mr. sc. Zdravko
Drenjančević (Hrvatska); doc. dr. sc. Snježana Dubovicki (Hrvatska); izv. prof. dr. sc.
Miomira Đurđanović (Srbija), doc. art. Mia Elezović (Hrvatska); doc. dr. sc. Katarina
Habe (Slovenija); doc. art. Vjeran Hrpka (Hrvatska); izv. prof. art. dr.sc. Miroslav Huzjak
(Hrvatska); doc. dr. sc. Tatjana Ileš (Hrvatska); izv. prof. art. dr. sc. Berislav Jerković
(Hrvatska); izv. prof. art. dr. sc. Maja Jockov (Srbija); doc. dr. sc. Renata Jukić (Hrvatska);
mr. sc. Marijo Krnić, pred. (Hrvatska); doc. dr. sc. Livija Kroflin (Hrvatska); doc. dr. art.
Maja Lučić (Hrvatska); doc. dr. sc. Jasminka Najcer Sabljak (Hrvatska); doc. dr. sc.
Valentina Majdenić (Hrvatska); doc. dr. art. Ines Matijević Cakić (Hrvatska) doc. art.
Zlatko Kozina (Hrvatska); Majda Milinović (Hrvatska); Milena Milovanović (Srbija); doc.
art. Tomas Ondrušek (Češka); izv. prof. dr. sc. Kathy Price (USA); izv. prof. art. dr. sc.
Antoaneta Radočaj-Jerković (Hrvatska); Mirna Sabljar, pred. (Hrvatska); Marko Sesar
(Hrvatska); Lana Skender, pred. (Hrvatska); izv. prof. dr. sc. Selma Softić Porobić (Bosna
i Hercegovina); izv. prof. art. Davor Šarić (Hrvatska); dr. sc. Tihana Škojo (Hrvatska);
doc. dr. sc. Jasna Šulentić Begić (Hrvatska); doc. art. Sonja Vuk (Hrvatska); Igor Tretinjak
(Hrvatska); doc. dr. sc. Margareta Turkalj Podmanicki (Hrvatska).

 

ISBN 978-953-8181-03-0