AkaMEDIA za srednjoškolske nastavnike i knjižničare

Posted on Posted in Ured za projekte i suradnju_Veleposlanstvo SAD-a u Hrvatskoj

Voditelj projekta: Snježana Barić – Šelmić, asistentica, Tomislav Levak, asistent

Organizator: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Web poveznica: o projektu

Opis projekta

Današnje poslijemilenijske generacije tzv. digitalnih urođenika (Digital Natives) proizvode, kreiraju i konzumiraju (medijski) sadržaj na potpuno drukčiji način nego što su to činile generacije prije – tzv. digitalni doseljenici (Digital Immigrants). Svakodnevno smo okruženi enormnim brojem informacija i poruka, stoga je iznimno važan proaktivan pristup pri odabiru informacija i izvora informacija te kritički i analitički pristup kod analiziranja i interpretiranja medijskoga sadržaja. Medijska pismenost razvija vještine svjesnoga odlučivanja o izlaganju medijskome sadržaju, kritičke analize medijskoga sadržaja te mogućnost stvaranja vlastite produkcije medijskoga sadržaja.  Upravo vođeni tim činjenicama, držimo kako je važno (novo)medijski opismeniti srednjoškolske nastavnike i knjižničare, kako bi oni to znanje mogli diseminirati dalje učenicima i suradnicima te kako bi njihova međusobna suradnja i odnos s učenicima, koji su upravo pripadnici generacije tzv. digitalnih urođenika, bio što kvalitetniji. Naime, novija istraživanja potvrđuju trend da građani, osobito mlađe dobi,  sve više kao izvor vijesti koriste online medije i društvene mreže.

Podijeli...