Ana Petrović, viša asistentica

Posted on

konzultacije: srijedom / 13 – 15 sati
kabinet: broj 33 / zgrada Odsjeka za vizualne i medijske umjetnosti,  Ulica cara Hadrijana 8/B
kontakt e-mail: apetrovic@uaos.hr

Ana Petrović u svom radu istražuje vizualnu elastičnost širokog spektra medija. Rođena je 1985. godine u Bjelovaru. Diplomirala je 2011. na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Od iste godine je asistentica na kolegijima Video i film i Fotografija, od 2017. u stalnom radnom odnosu. Prezentirala je svoj rad na brojnim grupnim i samostalnim izložbama, a o širokom spektru svog djelovanja održala predavanja u Njemačkoj, Austriji, Mađarskoj i Hrvatskoj. Sudjelovala je na likovnim kolonijama u Mađarskoj, Makedoniji, Srbiji i Hrvatskoj. Završila je rezident u Grazu, Austrija pri Kulturvermittlung Steiermark. Suosnivačica je Umjetničke organizacije POPUP (osnovana 2012.). U profesionalnom fotografskom radu bavi se fotografijom izložbi i vizualnih radova koji su publicirani u preko 80 različitih kataloga institucija i umjetničkih organizacija u Hrvatskoj, Srbiji, Njemačkoj, te web portalima i novinama.

BIOGRAFIJA 

BIBLIOGRAFIJA UMJETNICE

home page

https://www.youtube.com/channel

https://www.instagram.com/a.n.a.p.e.t.r.o.v.i.c/

https://www.facebook.com/anapetrovicartist