doc. art. Sanela Janković Marušić

Posted on

konzultacije: srijedom od 13-14 h, ili po dogovoru
kabinet: broj 11, Ulica kralja Petra Svačića 1/F
kontakt e-mail: sjankovicmarusic@aukos.hr,  sanelajmarusic@gmail.com,  telefon: 091 2532 899

Rođena u Vinkovcima 1971. gdje završava osnovnu školu. U Zagrebu maturira na matematičkoj gimnaziji MIOC, 1990. Sveučilišni studij suvremenog plesa diplomira na London Contemporary Dance School pri Sveučilištu Kent u Canterbury-u, UK, 1998.
Dodatno završava 4-godišnju edukaciju iz Psihoterapije pokretom i plesom kreirane prema standardima European Association Dance Movement Therapy EADMT. Na diplomskom studiju Kazališna umjetnost, smjer: gluma i lutkarstvo (MA) na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, od 2015. u svojstvu umjetničkog suradnika izvodi nastavu scenskog pokreta iz kolegija Majstorska radionica glume (nositelj kolegija R.Raponja).
Sudjeluje u izradi elaborata Poslijediplomskog specijalističkog studija Kreativne terapije iz Terapije pokretom i plesom na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Naslovno nastavno zvanje docenta iz umjetničkog polja plesna umjetnost i umjetnost pokreta, umjetnička grana scensko kretanje stječe 2017. te na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Kreativne terapije postaje nositelj umjetničko-terapijske grupe kolegija i koordinator smjera Terapija pokretom i plesom. Od travnja 2018. zaposlena je kao docentica, a od 2019. imenovana za voditeljicu studija Kreativne terapije.
Certificirani je i registrirani psihoterapeut pokretom i plesom pri Savezu psihoterapijskih udruga Hrvatske SPUH te predsjednica Hrvatske udruge za psihoterapiju pokretom i plesom HUPPP. Delegat je iz Hrvatske pri European Association Dance Movement Therapy EADMT. Kao koreograf i plesač više puta izvodi svoje samostalne koreografije u teatru The Place, UK, Tjednu suvremenog plesa u Zagrebu, neovisnim projektima, a potom surađuje na scenskom pokretu u predstavama na Umjetničkoj akademiji u Osijeku te drugim kazališima. Radi i kao nastavnik suvremenog plesa u umjetničkim i plesnim školama u Labinu i Zagrebu. Primjenjuje terapiju pokretom i plesom u kliničkom radu s različitim populacijama u zdravstvenim institucijama (Psihijatrijska bolnica Vrapče i Sveti Ivan u Jankomiru) i nevladinim organizacijama (Udruga ,,Sve za nju”) te u OŠ Medvedgrad s djecom s ponašajnim i emocionalnim poteškoćama promovirajući kreativno-terapijsku dimenziju plesne umjetnosti na šire društveno područje te aktivno sudjeluje na brojnim konferencijama i simpozijima.

BIOGRAFIJA

Bibliografija umjetnika