doc. dr. sc. Brankica Ban

Posted on

konzultacije: utorak,  19 — 20 sati
kabinet: broj 24, Ulica kralja Petra Svačića 1/F
kontakt e-mail: bban@aukos.hr

Brankica Ban (Hincak), rođena je u Vukovaru. Nakon završetka srednje škole upisuje Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, gdje je 1986. diplomirala na Studiju muzikologije. Od 1985. godine uposlena je na Srednjoj glazbenoj školi Franje Kuhača u Osijeku. Od 1992. godine se, uz nastavnu djelatnost, intenzivno bavi i organizacijskim, znanstvenim i istraživačkim radom. Do sada je sudjelovala na brojnim muzikološkim skupovima, nacionalnim (11) i međunarodnim (4). U organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, Đakovačke i Srijemske biskupije i Župe svetog Mihaela Arkanđela u Osijeku, sudjelovala je na znanstvenom projektu Revitalizacija i zaštita physharmonike Peter Titz iz 19. stoljeća, kao doprinosu hrvatskoj organologiji, održanom 26. svibnja 2006. godine u Župnoj crkvi svetog Mihaela Arkanđela u Tvrđi. Do sada je napisala i objavila tri knjige: Glazbena kultura Vukovara – kultura hrvatskog nacionalnog identiteta (1995.),monografiju Glazbena škola Franje Kuhača – povijest i život (1996.). Za izdvojiti su i članci koje objavljuje u recentnim monografskim ostvarenjima koja se tiču povijesti Osijeka: Glazbena škola 1918. –1945. u monografiji Od turskog do suvremenog Osijeka; Glazba, u Osijek i okolica (1998.); Hrvatska enciklopedija I. svezak Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, (1998.); Hrvatski biografski leksikon (sv. 5), bibliografska jedinica Ivan Nepomuk Hummel. Istovremeno neprekidno objavljuje znanstvene radove u recentnom muzikološkom časopisu Arti musices.
Diplomirala je 1986. Na Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu (s temom Tradicionalno i evolutivno u koncertima Petra Stojanovića (mentor Vlastimir Peričić). Magistrirala je 26. ožujka 2010., na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, s temom Glazbeni život Osijeka kroz prizmu djelovanja glazbenih društava u župnoj crkvi svetog Mihaela Arkanđela u Tvrđi (mentorica Vjera Katalinić); Doktorirala je na studiju Kulturologije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 17. veljače 2015, u Doktorskoj školi Društvenohumanističkih znanosti, s temom Arhivska glazbena građa vukovarskog franjevačkog samostana (Mentori prof. dr. sc. Stanislav Marijanović, professor emeritus, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet u Osijeku i red. prof. art. Davor Bobić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku). Do sada je napisala i objavila tri knjige: Glazbena kultura Vukovara – kultura hrvatskog nacionalnog identiteta (1995.) te monografiju Glazbena škola Franje Kuhača – povijest i život (1996.), Arhivska glazbena građa vukovarskog franjevačkog samostana (2017.). Za izdvojiti su i članci koje objavljuje u recentnim monografskim ostvarenjima koja se tiču povijesti Osijeka: Glazbena škola 1918–1945. u monografiji Od turskog do suvremenog Osijeka; Glazba, u Osijek i okolica (1998.); Hrvatska enciklopedija I. svezak Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, (1998.); Hrvatski biografski leksikon (sv. 5), bibliografska jedinica Ivan Nepomuk Hummel. Istovremeno neprekidno objavljuje znanstvene radove u recentnom muzikološkom časopisu Arti musices. Do sada je sudjelovala na brojnim muzikološkim skupovima, nacionalnim (15) i međunarodnim (4).

BIOGRAFIJA

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

Google Znalac