doc. dr. art. Margareta Lekić

Posted on

konzultacije: srijeda / 12 — 14 sati
kabinet: br. 1,  Zgrada kiparstva / Cara Hadrijana 10/a
kontakt e-mail: mlekic@uaos.hr / margaretalekic@gmail.com,  telefon: 0915062380

Margareta Lekić rođena je 1982. Od 2002. do 2007. studira na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer Kiparstvo. Od 2003. do 2007. korisnik je stipendije Grada Osijeka. Kao dobitnica Ceepus stipendije 2004. godine sudjeluje na strip radionici u Balatonu u Mađarskoj, a 2005. pohađa semestar na Sveučilištu Indiana u Pennsylvaniji (Indiana, SAD).
2009. dobiva KulturKontakt Austrija stipendiju i pohađa Ljetnu Akademiju likovnih umjetnosti u Salzburgu u Austriji. Od 2008. do 2012. zaposlena je kao vanjski umjetnički suradnik na kiparskom odsjeku na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. 2016. zaposlena je u zvanju asistenta, a od 2017. je u zvanju umjetničkog suradnika na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Od 2018. zaposlena je u zvanju umjetničkog suradnika na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu u Osijeku. 2008. upisuje poslijediplomski doktorski studij Kiparstva na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Tijekom 2010. i 2011. godine korisnik je stipendije za poslijediplomske studije Grada Zagreba. 2010. godine je sudionik umjetničke rezidencije CEC ArtsLink Residency na Massachusetts College of Art and Design u Bostonu, MA, SAD. 2013. godine odlazi na umjetničku rezidenciju u Cite international des arts u Pariz u Francusku. 2018. u sklopu Erasmus+ mobilnost nastavnog osoblja odlazi na Universidad Rey Juan Carlos u Madrid u Španjolsku. Izlagala je na dvadeset i četiri samostalne i pedeset i šest skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Održala je javna predavanja 2012. na međunarodnom likovnom simpoziju “XVI. Medulin” u Medulinu, na Massachusetts College of Art and Design u Bostonu, (MA, SAD) i u CEC ArtsLink-u u New Yorku (NY, SAD).

BIOGRAFIJA

BIBLIOGRAFIJA UMJETNICE